Annons

Jenny Nordberg:Vad ska hända med islamister när de avtjänat sina straff?

John Walker Lindh heter numera Yahya Lindh.
John Walker Lindh heter numera Yahya Lindh. Foto: TT och Scott Applewhite/AP

Många länder – inklusive Sverige – gör nu allt för att bli av med sina mest radikala islamister. Men de som är medborgare har rättigheter, och blir kvar även efter tid i fängelse. Så går det någonsin att omvända den som en gång har blivit hjärntvättad?

Under strecket
Publicerad

 

NEW YORK John Walker Lindh blev känd i början av 2000-talet som ”den amerikanske talibanen”. Han var en ung konvertit som åkt till Afghanistan för att ansluta sig till al-Qaeda. Efter invasionen blev han tillfångatagen av amerikanska soldater, och eftersom han hade ett amerikanskt pass fanns inte så många andra alternativ än att skicka hem honom. Hans medborgarskap innebar att han fick en rättegång och dom i USA, där han också skulle avtjäna sitt straff.

När han dömdes försäkrade han att han ångrade sig djupt, och inte hade något alls till övers för radikal islamism. Sedan dess har han vid flera tillfällen rapporterats ägna en stor del av sin tid i fängelse åt att hylla IS och bli ännu mer övertygat radikal.

I veckan blev han fri efter 17 år.

Lindh ska ha regelbunden kontakt med en personlig övervakare, och han får inte överhuvudtaget ha tillgång till internet utan särskilt tillstånd. Allt han gör där ska övervakas och censureras, och det får inte komma i närheten av någon information eller åsikter på temat terrorism.

Annons
Annons

Under snart två decenniers krig mot terrorism i Irak, Afghanistan och även på hemmaplan har USA samlat på sig ett antal människor som antingen dömts för terroristbrott eller ansetts utgöra för stor risk för framtida terroristbrott för att leva i frihet. Som anses vara för farliga för att leva ute i samhället.

Men det är medborgarskapet som avgör vad som händer med dem.

På militärbasen Guantanamo sitter fortfarande 40 personer från andra länder genom USA:s försorg i ett fängelse vars planerade existens just har förlängts med ytterligare 25 år. Den amerikanska militären förbereder nu också för demens- och äldreboende, eftersom ett antal fångar väntas stanna där tills de dör. Rättsprocesserna för flera brott som ska ha begåtts för snart tjugo år sedan har ännu inte avslutats, och flera av fångarnas ursprungsländer har vägrat ta tillbaka dem.

Så fångarna sitter där de sitter, i experimentet med ett ingenmansland utanför USA där inga lagar fanns och få rättigheter gäller.

De amerikanska medborgare som dömdes för terrorism i USA:s ordinarie rättsystem är inte heller en avklarad historia med någon form av konsekvenstänkande på längre sikt. De närmaste åren ska ytterligare nästan 100 terrordömda amerikaner släppas ur fängelser i USA. Samtidigt har det också framkommit att inget federalt program för ”rehabilitering” av terrorister ens existerar i USA, eller någon plan för hur de ska återföras i samhället.

Samma problem finns i Europa: Interpol har flera gånger varnat för att de som på senare år dömts för medhjälp till terroristbrott ägnar tiden i europeiska fängelser åt att knyta fler kontakter och bli än mer radikaliserade lagom tills att de släpps ut igen. Både efter längre tid i fängelse och efter kortare straff på två till fem år.

Annons
Annons

Storbritannien, Holland, Norge och Belgien är några av de länder som har formella program för att både förhindra rekrytering av terrorister och ”rehabilitera” de som dömts för terroristbrott för att få dem på andra tankar. Men de storskaliga och skattefinansierade programmen har mötts av hård kritik och frågor om de ens är effektiva, eller bara bidrar till misstänksamhet mot muslimer.

Samma dilemma finns i Sverige.

De som är svenska medborgare förblir under resten av sin levnad Sveriges ansvar och eventuellt också Sveriges problem, om de exempelvis återvänder som IS-terrorister. Oavsett om de åtalas och döms för något brott, eller om de får skyddad identitet och bara kallas till samtal med en socialsekreterare.

Under tiden har svenska Säkerhetspolisen anammat en helt ny inställning till dem som inte är medborgare.

Med hjälp av Lagen för särskild utlänningskontroll, ska Säpo ha gripit vad som rapporterats vara sex radikala imamer och islamistledare i Sverige, i syfte att utvisa dem. Lagen existerar för att kunna utvisa personer som Säpo befarar kan komma att begå eller medverka till terroristbrott i framtiden. Det behövs inte ens en misstanke om brott och de som sitter ”i förvar” har inte rätt att veta varför de sitter där. Ingen av de gripna är svenska medborgare men flera har haft uppehållstillstånd i Sverige i flera decennier.

Där har de fritt kunnat rekrytera och odla den islamistiska miljön utan att det har ansetts vara ett problem förrän nu. De har fått barn och barnbarn. Men det kan bli svårt att utvisa de som kommer från länder som Egypten och Irak, och utvisningsbeslut kan överklagas hela vägen till regeringen.

Annons
Annons

Och då är vi tillbaka på frågan om ”rehabilitering”.

Amerikanen Jesse Morton, som tidigare hette Younus Abdullah Muhammed som konvertit, satt elva år i amerikanskt fängelse för terroristbrott. Där kom han att bli FBI-informatör medan han låtsades vara en övertygad islamist som fortsatte att kommunicera med likasinnade runtom i världen. Han är en av få tidigare islamister som säger sig vara helt av-radikaliserad.

Hans egen förklaring till hur det gick till är ganska enkel: Att sitta i isoleringscell var ”förmodligen det bästa som kunde hända mig”, säger han. Han fick tillgång till bibliotek, böcker och utbildning, men var ganska ensam. Han studerade historia och statsvetenskap och anslöt sig så småningom till helt andra värderingar.

Har man väl blivit hjärntvättad måste man fullkomligt hjärntvättas åt andra hållet om det ska fungera, är alltså hans tes. Det är ett stort och rättsosäkert projekt som skulle kräva många år och stora resurser och ganska radikala metoder för varje enskild individ i alla de samhällen vars medborgare en gång har radikaliserats.

Men ändå är det hittills ganska outforskat – kanske på grund av hoppet om att problemet ska försvinna när någon utvisas eller döms till fängelse.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons