Annons

Per Gudmundson:Vad vi behöver är inte arbetsförmedling

Foto: Jessica Gow/TT
Under strecket
Publicerad

Arbetsförmedlingens beslut att varsla 4 500 anställda om uppsägning är förstås omskakande. Men även efter en sådan gigantisk nedskärning återstår cirka 9 000 anställda på AF. Det är lika många som innan finanskrisen, och rimligen nog nu också.

De av AF:s klienter som står närmast arbetsmarknaden är i dag föremål för subventionerade anställningar. Ungefär 60 000 personer har olika sådana. Dessa kan förhoppningsvis bli aktuella för riktiga jobb i en hyggligt snar framtid, och kan alltså betraktas som föremål för traditionellt arbetsförmedlande insatser.

Men de övriga, riktigt arbetslösa, är i dag uppåt 350 000. Av dessa bedöms drygt tre fjärdelar stå långt ifrån arbetsmarknaden. De saknar kanske gymnasieutbildning, är födda utanför Europa med allt vad det innebär i språkliga och kulturella hinder, eller har funktionsnedsättning.

Man kan säga att arbetslösheten till stor del har fått en etnisk dimension. För svenskar råder närmast full sysselsättning. Bland utomeuropeiska invandrare är arbetslösheten 37 procent.

En del av de arbetslösa skulle möjligen kunna sysselsättas om det funnes fler enkla jobb med låga löner. Men vi ska komma ihåg att de subventionerade jobben redan i dag gör anställningar möjliga till en fraktion av den egentliga kostnaden. De så kallade extratjänsterna ersätts rentav med mer än 100 procent av lönekostnaden.

Ändå är det hundratusentals som inte bedöms som nog kvalificerade.

Vad ska vi med Arbetsförmedlingen till? Förmedla arbeten som inte finns till personer som inte kan ta dem?

Arbetsförmedlingarna uppstod i början av 1900-talet, i en tid av urbanisering och industrialisering. Det kunde råda massarbetslöshet på vissa orter men arbetskraftsbrist i andra, dit den manuella arbetskraften kunde slussas. Arbetsförmedlingarna var ett liberalt initiativ. SvD:s ledarredaktion – då frisinnad – drev rentav kampanj för dem (1, 2, 3, 4, 5). Men de var svaret på en helt annan fråga än dagens.

Om dåtida liberaler stött på dagens problem hade de knappast uppfunnit en arbetsförmedling.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons