Annons

”Vägavgifter bör ersätta flera skatter”

Foto: Tomas Oneborg

Det måste gå att leva och bo på landsbygden, där det inte finns något alternativ till bilen. Vi vill införa glesbygdsanpassade vägavgifter i stället för att höja bränsleskatten ytterligare, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | BRÄNSLEPRISER

Sverige är ett avlångt och glest befolkat land. Bilen är det sätt som den stora majoriteten använder för persontransporter. Till exempel visar statistik för 2017 att åtta gånger fler persontransporter sker med bil eller buss än med tåg. Hur många vägtransporter som enkelt hade kunnat ersättas med tåg kan diskuteras. Låt oss inte glömma bort att det svenska vägnätet är cirka 18 gånger större än järnvägsnätet.

Glesbygdens innevånare har svårt att ha normala liv med arbete, fritidsaktiviteter och socialt umgänge utan att använda bilen. Detta gäller även de som bor nära tätort. Tar det mer än dubbelt så lång tid att pendla med kollektivtrafik väljer de flesta att få mer fritid och pendlar med bil i stället. Exemplen kan göras många. Bilen ger medelsvensken ett flexibelt transportmedel för att underlätta en alltmer stressad vardag.

Men bilar innebär också en belastning på miljön vilket hamnar i konflikt med behovet att använda bil. Det är de styrande politikernas uppgift att lösa liknande konflikter, men här har man återigen misslyckats! I stället för att se möjligheten att styra både mot miljövänliga alternativ och samtidigt se till landsbygdens behov har bränsleskatterna höjts. Man kan bara ändra beteende om det finns fungerande alternativ. I stora delar av landet existerar inte dessa alternativ och medborgarna samlas nu i Bensinupproret 2.0.

Annons
Annons

Medborgerlig samlings förslag är att införa vägavgifter, där avgiften är lägre på glest trafikerade vägar och högre på vägavsnitt med hög belastning. Denna ska ersätta dagens fordonsskatt och framöver kan även bränsleskatten minskas och ersättas av vägavgiften. På detta sätt blir det billigare att köra bil på landsbygden än i tätbebyggt område.

Vägavgiften ska också vara lägre för fordon med lägre utsläpp. Detta är direkt styrning som kommer att premiera miljövänliga bilar. På samma sätt kan vägavgiften göras högre för fordon som sliter mer på vägarna. Vägavgiften ska gå tillbaka till underhåll och investering av Sveriges vägar.

Rent tekniskt finns det flera sätt att genomföra ett vägavgiftssystem. Lämpligen görs systemet så automatiskt som möjligt och även med möjlighet för mindre enskilda vägar att automatiskt få del av vägavgiften, för underhåll och reparationer.

När Riksdagspartierna blir tillfrågade om hur de ska lösa problemet för Sveriges landsbygd står de handfallna, utan nya idéer eller framtidsvisioner. Något parti lanserar idén om mer tåg till landsbygden. Något parti vill ha höjda bidrag för den som jobbpendlar på landsbygden. Men pensionärerna då, frågar man sig? Ibland nämns ”kilometerskatt”. Men det är inte fler skatter och bidrag som Sverige behöver – det är en lösning där politiken styr mot mer miljövänliga alternativ samtidigt som hela Sverige tillåts leva!

Martin Elmberg
Medborgerlig samlings talesperson infrastruktur
Christoffer Lernö
Medborgerlig Samlings talesperson miljö
Anna Jung
Medborgerlig Samlings talesperson regionalpolitik

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons