Annons

Väljarkåren slits isär – var femte C-väljare är vänster

Ebba Busch Thor (KD) och Annie Lööf (C).
Ebba Busch Thor (KD) och Annie Lööf (C). Foto: Björn Lindahl//TT

Väljarna hos Moderaterna och Kristdemokraterna går åt höger och har klart lägre förtroende för demokratin och svenska politiker. Det visar SVT:s vallokalsundersökning. Samtidigt närmar sig C och L regeringspartierna.

Under strecket
Publicerad

En spricka i väljarnas uppfattning i flera frågor går rakt igenom den tidigare Alliansen.

Foto: Tomas Oneborg

För första gången i ett svenskt val till Europaparlamentet var det 2019 en övervikt av väljare som definierade sig själva som höger. Det framkom när statsvetarnestorn Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet, på onsdagen presenterade höjdpunkterna i SVT:s stora vallokalsundersökning från EU-valet.

– Undersökningen visar på en ideologisk förskjutning hos väljarkåren, säger Holmberg.

Samtidigt syns en tydlig polarisering i det nya politiska landskapet som vuxit fram efter valet, där sprickan går rakt igenom det som tidigare var Alliansen.

– Både C- och L-väljarna klassar sig lite mer som vänster än vad de tidigare gjorde. Man kan se det som en anpassning till januariavtalet. Medan M- och KD-väljarna har blivit lite mer höger, säger Holmberg.

Bland Centerpartiets väljare sade sig 18 procent stå antingen klart eller något till vänster på den politiska skalan. För Liberalerna är siffran 9 procent. Hos M och KD är siffran endast fyra procent.

Den växande klyftan i väljarlandskapet blir ännu tydligare när det kommer till förtroendet för politiker. Tidigare har det framför allt varit SD-väljare som har haft en negativ syn, men nu syns samma mönster bland M- och KD-väljarna.

Annons
Annons

En spricka i väljarnas uppfattning i flera frågor går rakt igenom den tidigare Alliansen.

Foto: Tomas Oneborg

– Någonting håller på att hända i Sverige som polariserar synen på det offentliga Sverige, där man på den konservativa sidan tappar förtroendet, säger Holmberg.

En spricka i väljarnas uppfattning i flera frågor går rakt igenom den tidigare Alliansen.
En spricka i väljarnas uppfattning i flera frågor går rakt igenom den tidigare Alliansen. Foto: Tomas Oneborg

Väljarna till partierna som slöt Januariavtalet har klart högst förtroende för politiker. I gruppen som röstade på M, KD och SD i EU-valet var det dubbelt så många som hade ett lågt förtroende jämfört med väljarna vänsterut.

Det är bara KD och SD som har tvåsiffriga tal när det gäller hur många som har mycket lågt förtroende. Sex av tio kristdemokrater har litet förtroende för våra politiker. De når dock inte upp till sverigedemokraterna där 83 procent är skeptiker.

Samma utveckling märks även i synen på demokratin, både i Sverige och i EU.

– De som är mest kritiska finns på högerkanten, inte på vänsterkanten, säger Sören Holmberg.

Något håller på att slita isär väljarkåren.

Centerpartister och liberaler sticker ut bland de tidigare allianspartierna med att 93 procent av väljarna säger sig vara nöjda med hur den svenska demokratin fungerar. För Moderaterna är siffran 81 procent och för KD 72 procent, näst lägst nöjdhet bortsett från sverigedemokrater där två av tre inte är nöjda.

Även när det gäller frågan om Sverige ska ta emot färre flyktingar hamnar KD, M och SD på den klart mer negativa sidan jämfört med partierna på vänsterkanten och Centerpartiet.

Annons
Annons

– Något håller på att slita isär väljarkåren. Det har att göra med ideologi, det har att göra med regeringsbildningen och den klassiska höger-vänsterdimensionen, säger Sören Holmberg.

En annan faktor är svarsfrekvensen i själva undersökningen, som utförs av SVT i samarbete med KTH och Göteborgs universitet. SD-väljare är traditionellt mer skeptiska till myndigheter och SVT och svarar i lägre grad. Men även hos M och KD finns i dag en skepsis som gör att partierna måste viktas upp i undersökningen.

I tisdags kom en annan undersökning från SOM-institutet som visade att personer som placerar sig till vänster på den politiska skalan har större förtroende för svenska medier jämfört med dem som placerar sig klart till höger – där M, KD och SD är starka. Väljare hos C och L har klart högre förtroende både för radio och teve samt dagspress jämfört med väljarna hos M och KD – och framför allt SD.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor skrev på valdagen på Instagram att KD motarbetats av medierna och kallade SVT och SR för "statstelevisionen" och "statsradion".

SVT:s vallokalsundersökning visade även att den svenska väljarbasen är rörlig och att en mycket stor andel av väljarna bestämde sig sista veckan, bland annat Liberalernas där var fjärde fattade sitt beslut på själva dagen för röstandet. Det kan innebära fortsatta väljarströmmar mellan partierna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons