Annons

Dubblad gen ökar risk för övervikt 40–60 procent

Överkonsumtion av energität mat och stillasittande ligger bakom fetmaepidemin, inte en förändrad genpool. Men vår kroppsform påverkas ändå till stor del av genetik, menar näringsfysiolog Linda Bakkman. ”Den som har en ärftlighet för övervikt får jobba hårdare”, säger hon.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Mätning av kroppsfett. FTO-genen ger högre risk att utveckla övervikt. Den innebär att man kommer få jobba hårdare för att inte bli överviktig, säger näringsfysiolog Linda Bakkman.

Foto: Linda Forsell och Tomas Oneborg

Mätning av kroppsfett. FTO-genen ger högre risk att utveckla övervikt. Den innebär att man kommer få jobba hårdare för att inte bli överviktig, säger näringsfysiolog Linda Bakkman.

Foto: Linda Forsell och Tomas Oneborg
Mätning av kroppsfett. FTO-genen ger högre risk att utveckla övervikt. Den innebär att man kommer få jobba hårdare för att inte bli överviktig, säger näringsfysiolog Linda Bakkman.
Mätning av kroppsfett. FTO-genen ger högre risk att utveckla övervikt. Den innebär att man kommer få jobba hårdare för att inte bli överviktig, säger näringsfysiolog Linda Bakkman. Foto: Linda Forsell och Tomas Oneborg

Våra föräldrar ger en bra indikation på hur vi själva kan komma att se ut i deras ålder. Vårt skelett, vårt fett, var fettet sitter och vår förmåga att bygga muskelmassa påverkas till stor del av genetik. Aptit, mättnad, ämnesomsättning och till och med smakpreferenser påverkas också i hög grad av genetiska faktorer, berättar Linda Bakkman.

– Det finns ingen enskild gen som kodar för det här utan det är en samverkan. Till exempel finns det en massa olika gener som styr vår aptitreglering, säger hon.

Vissa gener har däremot en extra stark koppling till kroppsform, till exempel en vanligt förekommande variant av den så kallade FTO-genen. Personer med den genvarianten löper 20–30 procents högre risk att utveckla övervikt. För den som har ärvt riskvarianten i dubbel uppsättning, det vill säga från båda föräldrarna, ökar sannolikheten med hela 40–60 procent.

Annons
Annons

Vår längd är också i hög grad genetisk bestämd. För att räkna ut en förväntad slutlängd summerar man mammans och pappans längd, dividerar med två och lägger på 6,5 centimeter om det är en pojke eller drar av 6,5 centimeter om det är en flicka.

Vår överkonsumtion av mat gör att vi blir överviktiga, och då trumfas generna.

– Läkare använder sig av det här räknesättet medicinskt för att kunna göra en uppfattning av hur lång ett barn kommer bli och utreda eventuella tillväxthämningar.

Forskning visar även att barn som adopterats bort tidigt i livet får ett BMI som är starkt relaterat till de biologiska föräldrarnas samtidigt som det saknas koppling mellan barnens vikt och adoptivföräldrarnas.

– Det tyder på en väldigt stark genetisk koppling. Det särskiljer också den genetiska komponenten från det faktum att vi såklart även präglas av våra föräldrars livsstilsval, alltså kostvanor och aktivitetsnivå som annars kan tänkas förklara stora delar av det tydliga sambandet mellan barn och förälder, säger Linda Bakkman.

Hon förklarar samtidigt att vår ändrade livsstil överlag är den enskilt största orsaken till att övervikt är allt vanligare, och att den globala fetmaepidemin inte har att göra med att vår genpool förändrats. För flera hundra år sedan krävdes det troligen en stark ärftlig komponent för att vi överhuvudtaget skulle kunna utveckla övervikt.

Då hade människor inte tillgång till ett överflöd mat på samma sätt som vi i väst har i dag. Nu, när överflödet är så stort, kan till och med den som inte är genetiskt ”förprogrammerad” för övervikt utveckla det på grund av livsstil.

Har man en ärftlighet för övervikt innebär det att man kommer få jobba hårdare för att inte bli överviktig.

– Det är livsstilsförändringen vi ser resultatet av med en ökande övervikt i samhället. Vår överkonsumtion av mat gör att vi blir överviktiga, och då trumfas generna.

Generna avgör till viss del också var fettet är lokaliserats. Här tycks genomslagskraften vara starkare hos kvinnor än hos män.

Kommer en kvinna automatiskt att få samma kroppsform som sin mamma?

– Nej, men det innebär att vi alla, män och kvinnor, kommer ha olika mycket nerförsbacke eller uppförsbacke. Har man en ärftlighet för övervikt innebär det att man kommer få jobba hårdare för att inte bli överviktig, än den som inte har de anlagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons