Annons

Vanliga ord många svenskar inte förstår

Vad betyder orden – egentligen? När forskarna Anna W Gustafsson och David Håkansson analyserade förståelsen av ett antal ord var skillnaden stor mellan vad de svarande trodde att de förstod och vad de faktiskt förstod.
SvD gick ut och testade fem av orden, med varierande resultat.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

1 / 5

Jämka

Foto: Tomas Oneborg

Charlotte Lötborn, 41 år:

– Det betyder väl förminska något?

Fler än hälften svarade fel på frågan om vad jämka betyder när Anna W Gustafsson vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet och David Håkansson, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet genomförde en mindre studie bland 46 personer våren 2010. I Språktidningen konstaterar forskarna att ordet var det svåraste för den yngre gruppen i undersökningen – 89 procent svarade fel eller sa att de inte förstod ordet. Bland de felaktiga förklaringarna fanns "att man lyssnar på varandra" och "lirka". Bland de äldre svarade 32 procent fel, men då med svar som "lindra" och "komma överens".

Jämka, enligt Svenska akademiens ordlista: Avlägsna eller utjämna olikheter eller motsättningar i tvistefrågor.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

2 / 5

Mandat

Foto: Tomas Oneborg

Kitty Chan, 34 år:

– Något man kan ha? Veto?

Redan enligt en undersökning på 1970-talet trodde mer än varannan av de svarande att de förstod ordet mandat, men svarade fel, skriver Anna W Gustafsson och David Håkansson. I deras undersökning några årtionden senare trodde nästan två av fem av dem som var äldre att ordet betydde "röster". Andra tolkningar var "röstlängd" eller "framröstat resultat".

Mandat, enligt SAOL: Uppdrag, att vara representant; förvaltarskap.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

3 / 5

Inkubationstid

Foto: Tomas Oneborg

Emma Skärberg, 24 år:

– Insjukningstid.

En förklaring till det snabba och korrekta svaret från Emma Skärberg är att hon arbetar som sjuksköterska. Andra tenderar att missbedöma ordet och tror att de vet vad det betyder. I undersökningen 2010 trodde 15 procent i den äldre gruppen att de förstod ordet men gav ändå felaktiga svar som "den tid det tar när medicinen verkar och innan man blir smittofri". Anna W Gustafsson och David Håkansson poängterar att det mest slående i deras studie var att skillnaden var stor mellan vad de svarande trodde att de förstod och vad de faktiskt förstod.

Inkubationstid, enligt SAOL: Tiden mellan smitta och sjukdomens utbrott.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

4 / 5

Avdragsgill

Foto: Tomas Oneborg

Rasmus Egnefors, 25 år:

– Rätt att dra av något.

När Rasmus Egnefors kan förklara ordet avdragsgill går han emot de övergripande slutsatserna av undersökningen från 2010 som visade att de som var yngre än 30 år fick sämre resultat än de äldre, trots att de yngre generellt har högre utbildningsnivå. Av 14 testade ord var andelen felaktiga svar i genomsnitt 29 procent i den äldre gruppen mot 55 procent i den yngre, skriver forskarna.

Avdragsgill, enligt Norstedts svenska ordbok: Som får dras av vid deklaration.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

5 / 5

Provisorisk

Foto: Tomas Oneborg

Oscar Pierrou Lindén, 28 år:

– Något som är utbytbart, temporärt. Stolen på bussen var trasig så de satte in en provisorisk.

Ordförståelse är viktigt för att kunna tillgodogöra sig samhällsviktiga texter – inte bara för att klara högskoleprovet, skriver Anna W Gustafsson och David Håkansson i Språktidningen. Kanske spelar det i de flesta fall inte så stor roll om vi förstår alla ord och innebörden av dem, men det kan finnas situationer där det kan få praktiska konsekvenser, konstaterar forskarna som just nu arbetar med en undersökning om ordförståelsen i dagens samhälle utifrån högskoleprovets orddel.

Provisorisk, enligt SAOL: Gällande för tillfället eller tills vidare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons