Annons

”Var det giriga norrmäns fel att pestsmittan spreds?”

”Jag har hört att det finns en berömd skildring av hur pesten kom till Norden med utländska skepp, och att sjukdomen spred sig eftersom giriga norrmän bordade skeppen för att ta de dyrbarheter som de döda köpmännen hade lämnat efter sig. Är det sant? Var hittar man i så fall berättelsen?”

Publicerad
Var det giriga norska köpmän som låg bakom att pesten spreds i Norden?
Var det giriga norska köpmän som låg bakom att pesten spreds i Norden? Foto: IBL

Det första kända pestutbrottet i Norden ägde rum i Norge år 1349; Danmark och Sverige fick sjukdomen 1350. Skildringen av digerdödens ankomst har överlevt i två varianter, båda skrivna av islänningar. Den ena, som återfinns i ”Lagmannens annal”, är skriven av prästen Einar Haflidason, som baserade sin redogörelse på vad han hört från landsmän som återvänt från vistelse i Norge. Två av de ögonvittnen Einar talade med är kända vid namn, biskoparna Orm av Hólar och Gyrd Ivarsson av Skálholt. Den andra berättelsen, som återfinns i en källa som brukar kallas Gottskalks annal, går möjligen tillbaka på vittnesutsagor från folk som till slut lyckats lämna Norge på ”Thorlaks skepp”, ett fartyg som nämns i annaltexten.

Einar Haflidason skriver:

”På den tiden seglade en kogg från England, och det var mycket folk ombord. Den lade till vid Bergens hamn, och lite av lasten lossades. Sedan dog allt folket på skeppet. Genast när godset från detta skepp kom in i staden dog stadens befolkning. Då drog pesten över Norge och orsakade så stor förödelse att inte en tredjedel av folket i landet överlevde. Englandskoggen sjönk med allt gods och liken, och den blev inte lossad. Flera andra skepp sjönk eller drev vida omkring. Och samma pest drog fram över Hjaltland [Shetlandsöarna], Orkneyöarna, Söderöarna [Hebriderna] och Färöarna. Det var typiskt för pesten att folk inte levde i mer än ett eller två dygn, med svåra smärtor. Efter detta satte blodiga kräkningar in och därmed for också anden sin väg. Denna pest tog ärkebiskop Arne och alla korsbröderna i Nidaros [Trondheim], med undantag av en man vid namn Lodin, som överlevde. Och han höll val, varvid han utnämnde abbot Olav av Nidarholm till ärkebiskop. Även biskop Thorstein av Bergen dog, liksom biskop Guttorm av Stavanger. Biskop Hallvard av Hamar avled också vid denna tid. Denna pest kom inte till Island.”

Annons

I vilket fall som helst lämnar texterna föga utrymme för hypotesen att pesten spreds på grund av giriga köpmän i Bergen.

I Gottskalks annal skildras digerdödens ankomst så här:

”En stor dråparsjukdom kom till Norge och Hjaltland. Ärkebiskop Arne och abbot Thorkell av Helgafell [på Island] avled. Sju kyrksocknar i Agder [i södra Norge] ödelades på kort tid. Biskopen av Stavanger sände iväg nya präster, diakoner och tjänare, och de dog alla mycket snabbt. I Bergen var dödligheten så omfattande att 80 lik fördes till en kyrka på en enda dag, och bland dessa fanns 13 präster och sex diakoner. Herr Bjarne, herr Peter och herr Olav dog. Dog gjorde också biskop Thorstein av Bergen, biskop Guttorm av Stavanger, broder Hamund, border Thorvald, Runolf anima och många andra män på Thorlaks skepp, så att det inte kunde färdas till Island.”

När vi läser texterna, som tillkom kort tid efter de händelser de uttalar sig om och därför har tillmätts högt källvärde, bör vi ha i minnet att de är skrivna ur ett strikt isländskt perspektiv med fokus på den norska västkust som islänningarna hade kontakt med. Pesten kan alltså ha anlänt till södra eller östra Norge, exempelvis till Oslofjorden, utan att islänningarna kände till det. I vilket fall som helst lämnar texterna föga utrymme för hypotesen att pesten spreds på grund av giriga köpmän i Bergen. Einar Haflidason noterar ordagrant att en del av besättningen på koggen ännu levde och kunde gå iland. Om vi vill söka efter en ursprunglig pestspridare i västra Norge är det alltså bland dessa sjömän och köpmän.

Annons
Annons
Annons

Var det giriga norska köpmän som låg bakom att pesten spreds i Norden?

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons