Annons

Var döptes egentligen Jesus?

Foto: IBL

I Bibeln påstås att Jesus föddes i Betlehem; dock talar det mesta för att detta är en efterkonstruktion och att han i verkligheten föddes i Nasaret. Men hur står det till med Jesu dop?

Under strecket
Publicerad

Jag har tidigare berört ämnet Jesu födelse, apropå ämnets relevans för julen. I Bibeln påstås att han föddes i Betlehem; dock talar det mesta för att detta är en efterkonstruktion och att han i verkligheten föddes i Nasaret. Men hur står det till med Jesu dop? Även i denna fråga finns det mer än en plats som pekas ut. Vet man numera vilket som är den korrekta dopplatsen?

Ja, det gör man faktiskt. Eller rättare sagt: arkeologerna har fått övertygande bevis för vilken plats man under antiken trodde var dopplatsen. Enligt Johannesevangeliet skall dopet ha ägt rum öster om Jordanfloden, där Johannes Döparen predikade. I vissa varianter av evangeliet kallas platsen Bethabara, i andra Betania. Det första namnet är det intressantaste, eftersom det även dyker upp på vår äldsta karta, mosaikkartan över östra medelhavsvärlden i kyrkan i Madaba, daterad till 500-talet. Om vi utgår från kartan, och det faktum att Bethabara betyder ungefär ”vadställe” eller ”plats för överfart”, borde dopet ha ägt rum på den jordanska sidan av nuvarande israelisk-jordanska gränsen, strax norr om Döda havet.

Idag heter platsen ifråga Al-Maghtas och har under de senaste decennierna varit föremål för utgrävningar – med mycket spännande resultat. Omfattande lämningar av antika kyrkor och andra byggnader gör att vi med intill visshet gränsande sannolikhet kan slå fast att denna ort under fornkyrkans tid betraktades som Jesu dopplats.

Platsen har på senare år blivit ett betydande besöksmål – jag har själv varit där – men myndigheterna gör vad de kan för att förhindra att massturismen tar överhand. Den största besvikelse resenären får är själva Jordanfloden, som på grund av människans ingripande här snarast borde heta Jordanbäcken.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons