Annons

Var fjärde undersköterska utsatt för sextrakasserier

Vårdanställda är särskilt utsatta för sexuella trakasserier. Varje år utsätts omkring var fjärde undersköterska i sitt arbete. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen starta en större tillsynsinsats av kommuner och landsting.

Under strecket
Publicerad

Patienter är de som står för flest sexuella övergrepp mot vårdpersonal.

Foto: Bertil Ericson/TTBild 1 av 1

Patienter är de som står för flest sexuella övergrepp mot vårdpersonal.

Foto: Bertil Ericson/TTBild 1 av 1
Patienter är de som står för flest sexuella övergrepp mot vårdpersonal.
Patienter är de som står för flest sexuella övergrepp mot vårdpersonal. Foto: Bertil Ericson/TT

Ovälkomna handlingar och kränkande anspelningar som förknippas med sex är vardag för många anställda inom vård och omsorg. Mest utsatta är undersköterskor och sjukvårdsbiträden. I Arbetsmiljörapporten som publicerades 2016 uppger 27 procent att de har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under det senaste året. I de allra flesta fallen är det inte chefer eller kolleger som ligger bakom övergreppen, utan andra såsom patienter eller anhöriga.

Fackförbundet Kommunal har märkt av att frågan är aktuell bland de vårdanställda medlemmarna.

Vi är ganska övertygade om att mörkertalet är stort.

– Det är en viktig med skuldbelagd fråga. Många vill men vågar inte anmäla och uppge vad som har hänt, säger Johan Ingelskog, chef för avtalsenheten på Kommunal.

Annons
Annons

Förbundet har drivit vidare flera ärenden startade av personliga assistenter där det har funnits en gråzon mellan trakasserier och vad man kan förväntas att göra som personlig assistent. Johan Ingelskog radar även upp fler utsatta branscher där anställda möter kunder ensamma, såsom städ- och hemservicebranschen.

– Där är vi ganska övertygade om att mörkertal är stort, säger Johan Ingelskog.

Förra året började nya föreskrifter gälla som specificerar arbetsgivarens roll vid bland annat kränkande särbehandling eller trakasserier på arbetsplatsen. Vid årsskiftet skärptes även diskrimineringslagen gällande arbetsgivarens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier från kollegor och chefer. Därmed måste i dag alla arbetsgivare med fler än 25 anställda ha skriftliga rutiner för att motverka och hantera sexuella trakasserier. Sedan tidigare gäller att alla arbetsgivare har såväl utrednings- som åtgärdsskyldighet när en arbetstagare uppger att han eller hon anser sig utsatt för trakasserier. 

Nu är Diskrimineringsombudsmannen (DO) i färd med en större tillsynsinsats mot Sveriges samtliga kommuner och landsting för att se att rutinerna finns på plats och att arbetsgivarna lever upp till sina skyldigheter. Insatsen ska inledas före årsskiftet.

– När det snart har gått ett år är det viktigt att se om dessa stora arbetsgivare har gjort arbetet eller inte. Om det uppstår misstanke om trakasserier är det viktigt att man vet hur man ska hantera detta, säger Martin Mörk, chef för Diskrimineringsombudsmannens processenhet.

Den som drabbas av sexuella trakasserier ska i första hand vända sig till sin arbetsgivare eller sitt fackförbundet om arbetsgivaren inte gör vad den ska. Det kan även finnas lokala eller regionala skyddsombud att vända sig till. Om åtgärder trots det inte vidtas finns DO som utövar tillsyn över hur arbetsgivarna uppfyller sina skyldigheter. Under fjolåret anmäldes 31 fall av sexuella trakasserier till DO.

Varför når inte fler anmälningar DO?

– Diskrimineringslagen gäller trakasserier på arbetsplatsen från chefer och kollegor, inte från exempelvis kunder. Ett annat skäl kan vara att det ju är facken som ska ha detta i första hand och att man gör rätt som vänder sig dit istället för till oss, säger Martin Mörk.

Varken Vårdförbundet eller Kommunal uppger att förbunden mottagit en anstormning av ärenden.

Andel anställda som har utsatts för sexuella trakasserier per år och bransch

YrkeskategoriSexuella trakasserier från chef eller kollegaSexuella trakasserier från annan
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden mfl2 %27 %
Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete3 %16 %
Vård- och omsorgspersonal2 %16 %
Vårdbiträden, personliga assistenter mfl4 %14 %
Totalt alla branscher2 %6 %
Källa: Arbetsmiljöundersökningen 2015, siffror för 2015
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons