Annons

Var sjätte elev i nian lever under hedersförtryck

Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en ny unik kartläggning.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Foto: Jessica Gow/TT

Sveriges tre största kommuner Stockholm stad, Göteborg stad och Malmö stad, har beställt en ny forskningsstudie för att kartlägga hedersrelaterat vålds karaktär och omfattning.

Syftet är att förbättra städernas kunskapsunderlag till att förebygga och förhindra hedersutsatthet.

Örebro universitet fick i uppgift att sätta i hop studien som har pågått i två år. Totalt har cirka 6 000 elever i årskurs nio i de tre städerna svarat på en enkät. Över 230 personer har medverkat i olika former av intervjuer.

Utifrån svaren har forskarna grupperat ungdomarna i tre kategorier: Två olika former av hedersutsatthet, och en kategori där övriga ingår. En av dem är oskuldsnormen som innebär kontroll över flickors och pojkars sexualitet.

Annons
Annons

Men förutom oskuldsnormen måste man ha minst en annan begränsning för att klassas som hedersutsatt. Det kan exempelvis handla om krav på ålder, samma religion eller kultur.

Resultatet visar att 10 procent av ungdomarna i Stockholmsstudien lever med båda dessa normer om oskuld: 16 procent måste vänta med att ha sex tills de gifter sig, och 14 procent får inte ha en villkorslös kärleksrelation.

I denna kategori låg Malmö högst med 20 procent, därefter Göteborg med 13 procent medan Stockholm ligger lägre än vad tidigare studier visat.

Kollektivt legitimerat våld handlar om att någon i familjen eller släkten utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, antingen genom att ha skämt ut familj eller släkt, riskerat att få dåligt rykte eller att familjen eller släkten förväntar sig det. Andelen ungdomar som har angett att detta förekommit är i Malmö 9 procent, i Göteborg 8 procent och i Stockholm 7 procent.

Majoriteten av de våldsutsatta är muslimer, men en tredjedel är kristna. Mamman är oftare mer religiös än pappan, och pappan arbetar i större utsträckning än mammorna trots att runt 40 procent av mammorna har universitetsutbildning.

De flesta som deltagit i undersökningen är födda i Norden, en tredjedel är födda utanför Europa men kom till Sverige före sexårsdagen. Svarsfrekvensen var dock större i Malmö än i Stockholm och Göteborg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons