Annons

Per Gudmundson:Var tredje ung kvinna nu offer för sexualbrott

Foto: Erik Nylander/TT
Under strecket
Publicerad

Mer än var tredje kvinna i åldrarna 20 till 24 uppger att de utsatts för något slags sexualbrott under det senaste året. Nästan var tionde kvinna i samma ålderskategori uppger att de utsatts för ett allvarligt sexualbrott, det vill säga försök till eller fullbordad våldtäkt. Andelen unga kvinnor som utsatts för allvarliga sexualbrott har ökat med över 40 procent på ett år. Det framgår av Nationella trygghetsundersökningen 2018 (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i tisdags.

Utsattheten för sexualbrott låg på en relativt stabil nivå fram till 2012, men har ökat sedan dess. Särskilt tydlig är stegringen sedan 2015. För den mest utsatta gruppen, unga kvinnor, har utsattheten rusat i höjden med drygt 370 procent på fem år. Hela 35,8 procent av kvinnorna i åldrarna 20 till 24 uppger nu att de utsatts för sexualbrott det senaste året.

Sexualbrotten påverkar alla kvinnors trygghet och rörelsefrihet. 44 procent av de unga kvinnorna känner otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. 42 procent uppger att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oron för att utsättas för brott. 47 procent av unga kvinnor oroar sig ofta för att bli drabbade av våldtäkt eller sexuella angrepp.

Någon #metooeffekt – alltså om benägenheten att rapportera utsatthet har förändrats över tid – har inte mätts. Svenska forskare är märkvärdigt ointresserade av att studera varför sexualbrottsstatistiken ser ut som den gör.

NTU bygger på ett stratifierat slumpmässigt urval om över 200 000 personer i åldrarna 16–84, där drygt 74 000 sedan svarat på enkäten. Trots omfattningen tror Brå snarast att brottsligheten underskattas. Särskilt utsatta grupper är svåra att nå. För integritetskränkande brott – som våldtäkt – torde underskattningen vara ännu kraftigare, då det upplevs som skamligt att berätta.

NTU-resultaten tyder på att vi har dragit på oss en epidemi av sexualbrott. Det är ingen överdrift. Om något är kvinnors oro för att drabbas lägre än den borde vara, givet utvecklingen. Politiken de senaste åren har varit helt misslyckad.

Unga kvinnor kan inte längre gå som de vill, i det som ska vara världens mest jämställda land.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons