Annons

Vårbudgeten: Dagens viktigaste händelser

Magdalena Andersson under riksdagsdebatten.
Magdalena Andersson under riksdagsdebatten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen presenterade i dag sin vårbudget, en budget som enligt finansminister Magdalena Andersson ”saknar motstycke”. SvD rapporterar här löpande om förslagen och om dagens händelser.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson (S).

Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD).

Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Emma-Sofia Olsson

Finansminister Magdalena Andersson (S).

Foto: Emma-Sofia Olsson

Andersson om budgeten: ”Ökade utgifter”

Finansminister Magdalena Andersson (S).
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Emma-Sofia Olsson

Det är första gången som en sittande regering föreslår en förändring i utgiftstaket, den maxnivå staten får lägga sina utgifter på. Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på onsdagsmorgonen.

– Det är ju för att vi vill ta ordentlig höjd för att de åtgärder vi redan har presenterat kan bli dyrare, sade hon.

Enligt Andersson representerar hälften av de ökade utgifterna på större statliga utgifter medan den andra hälften är inkomstbortfall.

– Det är tydligt att vi får ökade utgifter, konstaterade finansministern.

Under presskonferensen summerade Magdalena Andersson några av de åtgärder som de tidigare har presenterats i fem ändringsbudgetar. Det handlar om investeringar till ett värde av 107 miljarder kronor.

Annons
Annons
Foto: Emma-Sofia Olsson

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD).

Foto: Jessica Gow/TT

– De åtgärder vi lagt fram saknar motstycke i svensk historia, sade hon.

Årets vårbudget är exceptionell på flera sätt. Den mest drastiska skillnaden mellan årets vårbudget och en vanlig är storleken.

Totalt har regeringen öronmärkt över 700 miljarder kronor i åtgärder, investeringar, bidrag och reformer för att stoppa coronavirusets inverkan på svensk ekonomi. En totalsumma som inkluderar bland annat diverse kreditgarantier och inte endast direkta investeringar.

Alternativt scenario ger en mörk bild

Foto: Emma-Sofia Olsson

Som del i vårbudgeten presenterade regeringen även en prognos för Sveriges ekonomiska utveckling. Av de två scenariorna – ett huvudscenario och ett alternativt scenario – målar den alternativa, med en långdragen coronakris, en mörk bild för svensk tillväxt.

I sitt huvudscenario räknar staten med ett BNP-fall på 4 procent under 2020. Alternativet erbjuder ett BNP-ras på 10 procent. Arbetslösheten skulle då hamna på 13,5 procent under 2020.

– Givet det osäkra läget är det alternativa scenariot som är mera pessimistiskt kanske mer intressant, sade Andersson.

Vad säger oppositionen?

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD).
Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD). Foto: Jessica Gow/TT
Annons
Annons

Det finns relativt stor uppslutning kring vårbudgeten och coronastödåtgärderna. I ett inlägg på DN Debatt lade Magdalena Andersson stor vikt vid att ”det råder bred samsyn i riksdagen om lägets allvar”.

Men motsättningar finns. Kristdemokraterna tycker inte att regeringen gör tillräckligt för personer med tillfälliga anställningar som faller mellan stolarna. Detta då de inte kan korttidspermitteras som tillsvidareanställda utan förlorar jobbet direkt.

– Det driver arbetslöshet av utsatta personer, konstaterade partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed vid den första av ett antal pressträffar som följer Magdalena Anderssons presentation.

Även Moderaterna har efterfrågat fler investeringar. Partiets ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson efterfrågar investeringar på 100 miljarder i månaden för att motverka coronavirusets inverkan på ekonomin.

– Vi hade önskat mer och vi är glada att livlinan är utkastad. Problemet med livlinorna är att de är för korta, konstaterade Svantesson.

Sverigedemokraterna ansåg också att regeringen skulle kunna lägga än mer pengar på att mota en ekonomisk kris i grind:

– Vi borde snegla mer på de åtgärder de gör i våra grannländer, sade Oscar Sjöstedt, partiets talesperson i ekonomiska frågor till TT.

Något som Liberalerna, ett av regeringens stödpartier, säger kan komma, utan att utfästa konkreta summor:

– Vi utesluter inte åtgärder som motsvarar det dubbla i förhållande till de åtgärder som vi redan har gjort, sade Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson på onsdagen.

Annons
Annons
Foto: Emma-Sofia Olsson

Vänsterpartiet sällar sig också till vårbudgetens kritiker:

– Det finns bra reformer, satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitik i vårbudgeten. Men vi kan också konstatera att det är en budget för nedskärningar i välfärden, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson vid en pressträff.

Vad innehåller årets vårbudget?

Foto: Emma-Sofia Olsson

Coronaviruset och kampen för en minskad virusspridning präglar hela 2020 års vårbudget. I budgeten presenterar regeringen ”åtgärder för över 100 miljarder kronor”. Kampen gör dock även att staten kommer förlora nästan lika mycket pengar, 95 miljarder kronor.

Regeringen öronmärker bland annat 20 miljarder i direkt stöd till kommuner och regioner, något som är en av de största enskilda utgiftsökningarna. Detsamma gäller 17,1 miljarder till korttidsarbete och arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för 7,5 miljarder kronor. Regeringen har även beslutat att pumpa in 3,3 miljarder kronor i statliga bolag.

Företag får på grund av coronakrisen låta sina anställda gå ned i arbetstid med bibehållen lön – korttidspermittering – samtidigt som staten går in med mellanskillnaden. Något som enligt regeringen kostar 127 miljarder kronor. Sedan tidigare har regeringen även slopat karensdagen och tagit över sjuklöneansvaret för anställda.

Annons
Annons

Mycket av pengarna i de stödpaket som lagts fram i alla ändringsbudgetar är inte direkta investeringar utan mycket handlar om lönegarantier och avgiftslättnader för företag.

Regeringen har bland annat introducerat sänkta arbetsavgifter, något som kommer kosta staten drygt 200 miljarder kronor. Den totala notan för alla dessa åtgärder kan kosta staten 335 miljarder kronor.

Hur hårt kommer coronaviruset slå mot svensk ekonomi?

Regeringen räknar med att arbetslösheten stiger till 9 procent i år på grund av coronakrisen. Redan förra året skedde en viss ökning av arbetslösheten i Sverige, med 0,5 procentenheter, vilket var ett trendbrott eftersom arbetslösheten minskat varje år sedan 2012.

Först 2023 tror regeringen att siffrorna över andelen personer utan jobb sjunkit tillbaka ungefär till 2019 års nivå.

På grund av utvecklingen ökar regeringen kraftigt bidragen till a-kassa och aktivitetsstöd. Anslaget ligger nu på 41 miljarder kronor, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med höstbudgeten för 2020.

Den ökande arbetslösheten ligger också bakom januaripartiernas utökade stöd vid tillfällig arbetspermittering, som är en av de dyraste åtgärderna i budgeten.

Magdalena Andersson sade under pressträffen att arbetslösheten väntas nå sin högsta nivå sedan under 90-talskrisen.

– Vi räknar med 100 000 fler arbetslösa jämfört med förra året. Ökningen i absoluta tal är den största vi haft i Sverige sedan 1993, sade hon.

En av de viktigaste delarna i budgetpropositionen är prognosen om det ekonomiska läget och där har regeringen gjort stora ändringar. Från att tidigare ha räknat med positiv tillväxt i år, tror nu regeringen att BNP kommer att krympa med fyra procent under 2020 i det ovan nämnda huvudscenariot.

Det skulle i så fall bli det näst värsta tappet i modern tid. Under finanskrisen 2009 minskade BNP med 4,2 procent. Samtidigt väntas tillväxten bli högre de kommande åren än vad man tidigare trodde, men finansminister Magdalena Andersson sade till SvD innan budgeten presenterades att det är väldigt svårt att räkna på utvecklingen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons