Annons

”Vårdcentraler får mindre pengar – trots löften”

Foto: Emil Langvad/TT

I den kommande budgeten för sjukvården i Stockholmsregionen får vårdcentralerna minskade anslag med 1,9 procent. Istället läggs mer pengar på nätläkare och närakuterna. Det är fel väg, skriver Magnus Isacson och Ylva Sandström.

Under strecket
Publicerad

Magnus Isacson och Ylva Sandström.

Foto: PrivatBild 1 av 1

DEBATT | STOCKHOLMS SJUKVÅRD

Vi är bestörta över att Stockholms omtalade ”primärvårdssatsning” visar sig handla om kraftigt ökade anslag för nätläkarbesök och närakuter – samtidigt som vårdcentralerna får minskade anslag. Förslaget går tvärs emot vetenskap, prioriteringsplattform och effektivt resursutnyttjande. Stockholm håller på att skapa en sjukvård främst för friska.

På tisdag klubbas Region Stockholms sjukvårdsbudget för 2020 i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Man har i regionen under 2018 och 2019 tagit fram något man kallar primärvårdsstrategi där man tydligt skriver att en stärkt primärvård kommer att kräva stärkta resurser. Både Göran Stiernstedts och Anna Nergårdhs utredningar och omfattande forskning visar att en stark primärvård som bygger på kontinuitet och personliga relationer är kostnadseffektiv, minskar sjukdom och död, minskar sjukhusinläggningar och uppskattas av både patienter och personal.

I Region Stockholms budget för 2020 ökas anslagen till primärvården med 1,5 procent. Visserligen kan inte detta klassas som en satsning då inflation och ökade lönekostnader gör att det i realiteten är en nedskärning men det är i alla fall inte en minskning av resurserna i kronor räknat.

Annons
Annons

Magnus Isacson och Ylva Sandström.

Foto: PrivatBild 1 av 1

När man tittar närmare på siffrorna upptäcker man dock att posten som kallas husläkarverksamhet, det vill säga vårdcentralerna, får minskade anslag med 1,9 procent. Däremot lägger man 22,2 procent mer på posten ”riksavtal/utomlänsavtal” vilket kan utläsas nätläkarbolag. Man lägger även 18,9 procent mer på ”jour/närakutverksamhet”. Denna post handlar om närakuter och husläkarjourer. Både nätläkare och närakuter räknas nämligen också som primärvård.

I Stockholm går det 2 700 individer per allmänläkare enligt regionens egna siffror. Att siffran är hög förstår man om man betänker att Arbetsmiljöverket 2012-2013 efter inspektion i Örebro län ansåg att fler än 1 500 patienter per lista var för mycket. Nyligen skickade Läkarförbundet ut en enkät om arbetsmiljön till läkare i Sverige där man såg att över hälften av de svarande allmänläkarna övervägde att byta jobb till en helt annan sektor.

Vad kommer att hända när man drar åt svångremmen ytterligare på husläkarverksamheten i Stockholm? Blir det några husläkare kvar?

Tidigare i höstas publicerades en välgjord studie från Lunds universitet av ekonomerna Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson i läkartidningen där man undersökte huruvida nätläkarbolagen avlastar ordinarie primärvård. Deras slutsats var att nätvårdsanvändare använder mer traditionell vård och att det inte finns något som tyder på att nätläkarbolagen avlastar ordinarie vård i dagsläget.

När det gäller närakuter visade Dagens Medicin nyligen i en undersökning att antalet akutbesök sammanlagt har ökat i Stockholm efter införandet av närakuterna och att en del patienter visserligen har styrts om från akutmottagningarna men att de flesta är helt nya besök, således en ökad vårdkonsumtion.

Ledningen i Region Stockholm satsar alltså på de vårdformer som leder till låg kontinuitet, har dåligt vetenskapligt underlag, visar på störst ökning av vårdkonsumtion och gynnar de friskaste. Totalt höjs Hälso- och sjukvårdsnämndens budget med 2,5 procent. Vart tar då dessa pengar vägen när man dels varslar på sjukhusen och dels drar ner på ”husläkarverksamheten”? Och vem är det egentligen som ska ta hand om alla patienter? Nätläkarna och närakuterna?

Detta är en budget som varken andas hälso- och sjukvårdslag, vetenskap eller god och nära vård. Hoppas det inte är för sent att tänka om!

Magnus Isacson och Ylva Sandström.
Magnus Isacson och Ylva Sandström. Foto: Privat

Magnus Isacson
ordförande Svensk förening för allmänmedicin
Ylva Sandström
ordförande Distriktsläkarföreningen i Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons