Annons

Vårdcentralerna missar tidig cancer – patienter dör

Vårdcentralerna missar tidig cancer.
Vårdcentralerna missar tidig cancer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Svenska cancerpatienter får sina diagnoser för sent – och vissa av dem dör i onödan. Det är slutsatsen i en ny rapport. Enligt Cancerfonden ligger problemet i att Sverige lägger mindre resurser på primärvården än vad andra länder gör.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I år beräknas 63 000 svenskar få en cancerdiagnos. Mer än två tredjedelar av dem kommer att ha haft sina första vårdkontakter inom primärvården.

– Det är 44 000 patienter. Primärvården har en avgörande roll när det gäller att rädda liv, men i dag är den inte optimalt organiserad för det, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

I en rapport som SvD har tagit del av konstaterar Cancerfonden att vårdcentralernas läkare måste bli mycket bättre på att tidigt upptäcka cancer. Studier inom cancersjukvården i både Sverige och Storbritannien har funnit patienter med långt gången cancer som borde upptäckts tidigare inom primärvården.

Ulrika Årehed Kågström vill inte uppskatta hur många som dör eller blir allvarligt försämrade i sin sjukdom på grund av detta.

– Men ju tidigare man kan upptäcka cancer, desto större chans har man att bli botad med mer skonsamma behandlingar. Att man upptäcker cancer sent innebär rimligen att patienter dör i onödan.

Hon vill att politikerna förverkligar det löfte som varit återkommande sedan 1990-talet, om en fast läkarkontakt och kontinuitet i vården. Då skulle man lättare kunna upptäcka kombinationer av symtom och annorlunda sökmönster som är typiska vid cancer. Men det kräver nya IT-strukturer med gemensamma journalsystem och beslutsstöd för läkarna.

Annons
Annons

– Vi kan inte fortsätta så här när vi har fakta på bordet. Sverige satsar mindre än andra länder på primärvården och det är oförsvarligt att inte lägga resurser på att upptäcka cancer tidigt.

Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm, håller med om att dålig kontinuitet är ett problem. Tillsammans med underbemanning och tidsbrist kan det leda till missar på vårdcentralerna, säger hon.

– Men det är också jättesvårt att ställa tidig diagnos på diffusa symtom. Dessutom finns det nog en övertro på möjligheten att upptäcka saker väldigt tidigt, nästan innan patienten har blivit sjuk.

Ylva Sandström menar att vårdcentralerna är extremt dåligt bemannade. Hon jämför med Skottland: Sverige har 5 000 distriktsläkare på tio miljoner invånare medan Skottland har lika många på en hälften så stor befolkning. Ett annat problem, säger hon, är att läkare av ekonomiska skäl låter bli att skicka patienter på undersökningar.

– Det finns en risk med de interna köp-sälj-systemen. Vårdcentraler som är ekonomiskt pressade kan bli för snåla. Kanske borde alla undersökningar betalas centralt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons