Annons

”Vårdens fragmentering hämmar forskningen”

Sjukvård som tidigare bedrevs vid de större universitetssjukhusen i Stockholmsområdet har flyttat ut till mindre enheter. Det har fått negativa konsekvenser för utbildning och forskning, skriver företrädare för läkarföreningar.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | VÅRDEN

När omstruktureringar av hälso- och sjukvård genomförs måste besluten fattas utifrån en grundlig konsekvensanalys som tar hänsyn till forskning och utbildning. Dessa glöms ofta bort och på längre sikt kan det få förödande konsekvenser – både för vårdpersonal och patient.

Stockholmssjukvården har de senaste åren präglats av förändringar. Stockholm läns landsting, SLL, har strukturerat om stora delar av hälso- och sjukvårdsorganisationen. Sjukvård som tidigare bedrevs vid de större universitetssjukhusen har nu flyttat ut till mindre enheter. Det har lett till en fragmentering av vården som i praktiken har hämmat forskning och utbildning. Mindre sjukvårdsenheter har sällan kapaciteten att ta sig an forskningsuppdrag eller möjligheten att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för läkarstudenter. Det är ett stort problem.

Annons
Annons

Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet, KI, måste få tillgång till hela sjukvården inom ramen för sin utbildning. Annars riskerar man att försämra utbildningskvaliteten. SLL och KI har ett gemensamt ansvar att säkerställa VFU-platser till studenterna. Inom några år har vi även en ny läkarutbildning med utökad VFU vilket ställer ännu högre krav på KI och SLL.

Vad gäller medicinsk forskning så är KI Sveriges flaggskepp. Universitetet står för den enskilt största andelen medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Men när vetenskapsrådet utvärderade kvaliteten på den kliniska forskningen i Sverige under 2018 visar resultatet att Stockholm har halkat efter både Västra Götaland och Skåne. Där rankas forskningens samhällsnytta och betydelse samt forskningens förutsättningar högre än i Stockholm. Om förutsättningarna för att bedriva forskning i Stockholm försämras på grund av organisatoriska förändringar så riskerar man att kompetensen och kunskapen utarmas och i slutändan flyttar ut från länet.

Stockholm som sjukvårdsregion har stor potential. I den högteknologiska miljön på Nya Karolinska finns förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning i absolut världsklass. Vill man nå dit måste forskning och utbildning tillåtas att vara mer framträdande i sjukvården.

För SLL är forskningen viktig för att utveckla och förbättra resultatet av vårdproduktionen. För KI är forskningen en del av kärnverksamheten vilken till stor del är beroende av vårdens resurser. De båda aktörerna måste verka i samma utrymme – och det kräver nära samverkan. Vi anser att man måste fördjupa och stärka samverkan med varandra. För att säkerställa den framtida kompetens- och kunskapsförsörjningen krävs en gemensam strategi. Det kan inte vänta.

Sofia Rydgren Stale
andre vice ordförande Sveriges läkarförbund
Johan Styrud
ordförande Stockholm läkarförening
Christoffer Lundén Blom
ordförande Sveriges läkarförbund student Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons