Annons

”Mer resurser bör gå till primärvården”

Regionerna behöver bygga ut primärvården och bland annat arbeta för en fast läkarkontakt, skriver Talla Alkurdi (S), Region Stockholm.
Regionerna behöver bygga ut primärvården och bland annat arbeta för en fast läkarkontakt, skriver Talla Alkurdi (S), Region Stockholm. Foto: Pressbild, Bertil Ericson/TT

En utbyggd primärvård kan minska hälsoklyftorna och bidra till ökad kontinuitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Därför är det välkommet att regeringen gör stora satsningar på primärvården, men regionerna behöver göra mer för att stärka den nära vården, skriver Talla Alkurdi (S) oppositionsregionråd i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SJUKVÅRDEN

Idag saknar 4 av 10 invånare i Sverige förtroende för vårdcentralerna. Möjligheten att få träffa samma läkare vid varje besök, samt kortare väntetider, är sådant som skulle kunna öka förtroendet, enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I Region Stockholm, som är den överlägset rikaste regionen, har primärvården under lång tid varit underfinansierad. Trots att vårdcentralerna fått fler uppgifter, har primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten i stort sett varit oförändrad under det senaste decenniet. Istället har det borgerliga styret låtit vårdens pengar gå till dyra privatiseringar, konsulter och bygget av Nya Karolinska.

Regeringen satsar i år 2,4 miljarder på primärvården och i 73-punktsprogrammet framgår att en primärvårdsreform kommer genomföras under mandatperioden. Detta är mycket välkommet. Men redan nu kan regionerna påbörja utbyggnaden. Vi socialdemokrater i Region Stockholm vill bland annat göra följande:

  • Satsa på en tillgänglig och jämlik primärvård: För att väntetiderna till vårdcentralerna ska vara korta, behöver resurser tillföras till primärvården under en lång tid framöver. Därför vill vi satsa 405 miljoner per år på primärvården i Region Stockholm. Vi måste även se till så att alla har tillgång till vård, oavsett var de bor. Vi vill därför göra upp med den marknadsstyrning som gör att det är helt upp till vårdbolagen att bestämma var vårdmottagningar etableras.
  • Garantera rätten till fast läkare och stärk samordningen: Trots att lagen anger att varje patient har rätt till en fast läkarkontakt, får endast omkring hälften av patienterna detta idag. Detta drabbar särskilt svårt sjuka äldre med många vårdkontakter och stora behov av samordning. Vi vill därför att varje patient garanteras en fast läkarkontakt samt en egen vårdansvarig som samordnar patientens vårdkontakter. Men detta räcker inte. Ska vården bli mer sammanhållen behöver även uppsplittringen av vården i flertalet separata vårdvalsmarknader med fri etableringsrätt för privata vårdbolag, ses över.
  • Förbättra villkoren för personalen: Ska vi klara av att bygga ut primärvården måste vi erbjuda arbetsvillkor som gör att fler orkar och vill arbeta i den nära vården. Därför måste vi se till så att läkare, sjuksköterskor och andra personalgrupper, ges tillräckligt med tid för sina patienter och att utrymme ges för fortbildning, utveckling och forskning. Styrningen av primärvården måste även i mycket högre utsträckning präglas av tillit och detaljstyrning och administrationskrav måste minska.
  • Utveckla det hälsofrämjande arbetet: Hälsofrämjande och förebyggande insatser behöver bli en mer naturlig del av primärvården. Därför vill vi införa regelbundna hälsosamtal på vårdcentralen samt återinföra områdesansvaret för att stärka samverkan med det omkringliggande samhället. Primärvårdens förutsättningar att möta den ökade psykiska ohälsan måste också förbättras genom mer kompetens och tillgång till psykosocialt stöd och psykologisk behandling.
    Regionerna bör redan nu påbörja börja arbetet med en utbyggd primärvård. Ska Region Stockholm klara detta måste det blågröna styret se till att vårdens pengar gå till vård, istället för till dyra privatiseringar och konsulträkningar.
    Talla Alkurdi (S)
    oppositionsregionråd i Region Stockholm
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons