Annons

”Ska fånga upp ungdomar som mår dåligt”

Årslånga köer i barn- och ungdomspsykiatrin ska bort. Det blir sjukvårdens största utmaning de närmaste fyra åren, anser Liberalernas toppolitiker i de tre storstadsregionerna.

– Vi ska fånga upp ungdomar som mår dåligt och ge dem tidig hjälp, lovar regionråden Anna Starbrink i Stockholm, Jonas Andersson i Västra Götaland och Gilbert Tribo i Skåne.

Under strecket
Publicerad

Anna Starbrink, Liberalerna.

Foto: Lars Pehrson

Gilbert Tribo, Skåne.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Jonas Andersson, Västra Götaland.

Foto: Emma-Sofia Olsson
Efter reklamen visas:
Hur fungerar egentligen vården på BUP?

För första gången har Liberalerna det yttersta sjukvårdsansvaret i alla tre storstadsregioner samtidigt. När de nu enas om en gemensam politisk inriktning i en konkret vårdfråga sätter de tyngd bakom orden och en press på den nya S-MP-regeringen.

SvD träffar trion hos arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Landsting och det är tydligt att psykiatrin står i centrum. Den ska rustas upp, moderniseras och bli effektivare. Det gäller både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin – BUP.

Nyligen berättade SvD om den svåra situationen inom BUP med med brist på personal och köer och väntetider som mångdubblats.

Unga som mår dåligt försämras när de inte får snabb hjälp, de riskerar att tappa i skolan, bli isolerade och hamna i missbruk eller till och med begå självmord.

– Det är väldigt utmanande när ungdomar dessutom bollas mellan elevhälsan och BUP. Vi måste satsa på att bygga upp första linjen på våra vårdcentraler så att man snabbt kan få hjälp av psykologer, kuratorer och annan kompetent personal. Samtidigt avlastar vi BUP som kan ägna sig åt de riktigt svåra fallen, säger Jonas Andersson.

Annons
Annons

Anna Starbrink, Liberalerna.

Foto: Lars Pehrson

Gilbert Tribo, Skåne.

Foto: Emma-Sofia Olsson
Anna Starbrink, Liberalerna.
Anna Starbrink, Liberalerna. Foto: Lars Pehrson

Gilbert Tribo vill också starta ett unikt projekt tillsammans med kommunen i Kristianstad. Där ska man samla alla resurser för arbetet med barns hälsa på ett ställe under en gemensam nämnd. Det handlar om pengarna från elevhälsan och kommunernas socialtjänst liksom regionens pengar för BUP, första linjen och ungdomsmottagningarna.

– Här ska man inte bara samarbeta, man ska utmana gamla lösningar och testa nya gemensamma arbetssätt med uppdraget att lösa problemen.

Gilbert Tribo, Skåne.
Gilbert Tribo, Skåne. Foto: Emma-Sofia Olsson

Anna Starbrink vill också förstärka första linjens psykiatri för barn och ungdomar och bygga ut de digitala tjänsterna, internetpsykiatrin som ofta passar unga människor. Trots att det nu görs mer än dubbelt så många neuropsykiatriska utredningar fortsätter köerna att öka. Efter utredning kan det sedan i värsta fall bli flera års väntan på behandling.

Samtidigt verkar inte ADHD-diagnoserna bli fler trots att antalet utredningar ökar.

– Det är kanske ett tecken på att vi måste pröva andra metoder för att hjälpa barnet i vardagen och skolan. En neuropsykiatrisk utredning är nog inte alltid det första man ska göra. Vi måste lägga mer kraft på förebyggande insatser, säger Anna Starbrink.

Annons
Annons

Jonas Andersson, Västra Götaland.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Samtidigt är det inte helt klart vad ökningen av ohälsan beror på.

– Vi kan ta lärdom av andra länder som lyckats bryta trenden med sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Gemensamt för Finland, Nederländerna och Tyskland är att de erbjuder kraftigt subventionerad psykoterapi under lång tid. Nu vill vi ha regeringens tillstånd för ett försök med att ge liknande erbjudanden till alla i Skåne för att bryta sjukskrivningstalen, berättar Gilbert Tribo.

Jonas Andersson, Västra Götaland.
Jonas Andersson, Västra Götaland. Foto: Emma-Sofia Olsson

Liberalerna i de tre regionerna tänker också driva på för fasta läkarkontakter, inte bara i första linjens psykiatri utan även inom den öppna specialistpsykiatrin.

– Psykiskt sjuka med tydliga diagnoser ska alltid ha en given vårdkontakt i öppenvården med psykologer eller en psykiater. Man måste känna sin patient och ha ett ansvar för vårdplaneringen av varje patient, säger Jonas Andersson.

De tre regionråden är försiktigt optimistiska inför vad den nya S-MP-regeringen ska åstadkomma.

– Förra regeringen levererade inget alls på vårdområdet samtidigt som hela sektorn skrek efter reformer. Men med en ny sjukvårdsminister hoppas vi på skarpa beslut om personalförsörjningen, digitaliseringen och staten tar på sig en roll att stötta och hjälpa regionerna utan att detaljstyra, säger Anna Starbrink.

Kanske till och med förstaliga sjukvården som Kristdemokraterna vill?

– Det är populistiskt att ropa på staten så fort det finns problem. Det är en enorm förenkling av något mycket komplext och svensk sjukvård behöver inte en jätteomorganisation, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons