Annons

”Varför ens utreda en tunnel till Åland?”

Det är bra att vilja förbättra kommunikationerna med Åland men världens längsta tunnel är inte den rimliga lösningen. Det skriver Karl Henriksson (KD).

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Att ens utreda att bygga en järnvägstunnel till Åbo via Åland är både dumt och slöseri med skattepengar, skriver Karl Henriksson (KD).

Foto: Björn Lindgren/TT Bild 1 av 1

Att ens utreda att bygga en järnvägstunnel till Åbo via Åland är både dumt och slöseri med skattepengar, skriver Karl Henriksson (KD).

Foto: Björn Lindgren/TT Bild 1 av 1
Att ens utreda att bygga en järnvägstunnel till Åbo via Åland är både dumt och slöseri med skattepengar, skriver Karl Henriksson (KD).
Att ens utreda att bygga en järnvägstunnel till Åbo via Åland är både dumt och slöseri med skattepengar, skriver Karl Henriksson (KD). Foto: Björn Lindgren/TT

DEBATT | TUNNEL TILL ÅBO

Som landstingspolitiker har vi ett stort ansvar för att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det är därför med bestörtning vi tar del av nyheten att det centerpartistiska regionplanelandstingsrådet i Stockholm Gustav Hemming, troligtvis med stöd av Liberalerna och oppositionen, planerar att fatta beslut om att ge pengar till en förstudie av en tunnel mellan Åbo och Norrtälje, via Åland.

Världens längsta järnvägstunnel är knappt 60 km, och går mellan Hokkaido och Honshu i Japan. Tunneln under Engelska kanalen är något kortare. I förslaget som Centerpartiet förfäktar handlar det om två järnvägstunnlar på sammanlagt upp emot 200 kilometer, vilket skulle innebära att världens överlägset längsta tunnel skulle gå mellan Mariehamn och Åbo, två orter som inte kännetecknas av samma befolkningsstorlek som Paris och London, respektive de japanska öarna.

Annons
Annons

Dessutom ska detta ske med en helt ny och oprövad teknik, snarlik de rörpostsystem som fanns i många kontorslokaler på 1950-talet. För att lägga lök på laxen vill Gustav Hemming ge uppdraget att utreda detta fantasifoster till Ålands företagarförening, som är en uppenbar part i målet och vars utredning därför näppeligen skulle kunna anses vara opartisk.

Vad en sådan tunnel skulle kunna kosta är svårt att veta. Tunneln under Engelska kanalen kostade i dagens penningvärde cirka 120 miljarder kronor och här pratar vi om en total sträcka för projektet som är fyra gånger så lång. Om bygget skulle bli fyra gånger så dyrt som tunneln under Engelska kanalen skulle kostnaden däremot motsvara en fjärdedel av Finlands samlade bruttonationalprodukt.

Vi kan också jämföra med Sverigeförhandlingens förslag på höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg som "bara" beräknas kosta 190–320 miljarder. Trots det kritiseras satsningen av många – bland andra Gustav Hemming! – för att riskera att ta för stor andel av rikets totala infrastrukturanslag.

Frågorna hopar sig. Varför ska jag som skattebetalare vara med och finansiera denna hybris? Varför ska landstinget finansiera en verksamhet som inte är landstingets ansvar, och som till minst 75 procent skulle förläggas utanför landets gränser? Och varför driver miljölandstingsrådet på för ett enormt projekt som skulle innebära ett gigantiskt miljöintrång för vårt känsliga innanhav Östersjön?

Det är bra att vilja förbättra kommunikationerna med Åland men världens längsta tunnel är inte den rimliga lösningen. Vi är stolta över oerhört många beslut som fattats i Stockholms läns landsting de senaste åren, men i det här fallet kan vi inte annat än att känna något annat än pinsamhet över att detta huvudlösa beslut ser ut att kunna fattas.

Karl Henriksson (KD)

ordförande, beredningen för trafikplanering

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons