Annons

”Varför pressar S på för tredubblat flygresande?”

Foto: Lars Pehrson

Ivern att bygga ut Arlanda visar att de som styr i Socialdemokraterna sitter fast i 1900-talets idéer om hur man bygger ett samhälle, skriver Hampus Rubaszkin, MP i Stockholms stad.

Under strecket
Publicerad

Hampus Rubaszkin.

Foto: Fredrik Hjerling Bild 1 av 1

DEBATT | ARLANDA

Sveriges befolkning är välinformerad om klimathotet, och vad det är som orsakar den pågående uppvärmningen av vår planet. Vi känner väl till att resor och transporter är en av de stora utsläppskällorna, och att flyget är det i särklass mest miljöovänliga sättet att resa.

Det här blev väldigt tydligt i en undersökning som Sifo nyligen gjort på uppdrag av WWF. Den visade att 8 av 10 svenskar vill se investeringar i järnväg framför utbyggnad av flygplatser. Det var också tydligt i den aktuella frågan om en utbyggnad av Arlanda, där endast 2 av 10 svenskar är för detta. Nära dubbelt så många svenskar är emot en utbyggnad av Arlanda (38 procent) som de som stödjer utbyggnaden.

Det mest intressanta är dock att dessa insikter också tycks vara på väg att omsättas i handling. Inrikesflyget har det senaste året börjat minska betydligt. I Stockholm blir detta väldigt tydligt. Under första halvåret 2019 minskade inrikesresandet med 8 procent från Arlanda, och från Bromma har passagerarantalet minskat med 7 procent.

Det här handlar om individer, myndigheter och företag som ställer om för att klara klimatutmaningen. Vi ser en kraftig ökning av tågresandet, och sannolikt väljer också många att se över sina resmönster generellt, och till exempel satsa mer på videokonferenser.

Annons
Annons

Hampus Rubaszkin.

Foto: Fredrik Hjerling Bild 1 av 1

Det är därför anmärkningsvärt att se hur Socialdemokraterna biter sig fast vid tanken på att fortsätta stimulera till ökat flygresande. I en kommentar till Sifo-undersökningen så säger socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Karin Wanngård att en utbyggnad av Arlanda ”inte handlar om att vi ska öka flygandet utan tvärtom att se till att bli mer klimatsmarta”. Det är en minst sagt märklig tolkning av statliga Swedavias planer för Arlanda. Redan med pågående investeringar så planerar Swedavia för en 50-procentig passagerarökning, från dagens 26 miljoner resenärer per år, till 40 miljoner passagerare. Skulle beslut tas om ytterligare landningsbanor, så är siktet ställt på 70 miljoner resenärer per år. Mitt under pågående klimatkris så pressar alltså Socialdemokraterna på för att närmast tredubbla flygresandet.

Karin Wanngård hänvisar också till att Arlanda behöver byggas ut, för att möjliggöra en nedläggning av Bromma flygplats. Att Bromma flygplats spelat ut sin roll, och att marken behövs för att bygga bostäder, råder det allt större samstämmighet om i Stockholm. Men påstår man att en utbyggnad av Arlanda skulle vara en förutsättning för detta, är man återigen väldigt dåligt påläst. Brommas 2,5 miljoner passagerare per år är inget större problem att rymma på dagens Arlanda. Särskilt inte nu när flygresandet tycks minska ungefär i den takt som forskarna har sagt krävs för att vi ska klara Sveriges klimatmål.

I slutänden blir det tydligt att de som styr i Socialdemokraterna sitter fast i 1900-talets idéer om hur man bygger ett samhälle. Det som kanske förvånar mig är varför det är så tyst från de unga i socialdemokratin. Var är de som faktiskt lyssnat på Greta, de som vet att det är deras generation som kommer få städa upp i det klimatkaos dagens ledare skapar? Alla de som nu väljer bort flyget och ger sig ut och tågluffar i Europa, trots att politikerna under lång tid har låtit järnvägsnätet förfalla. Ska ni vara tysta när de största partierna går samman för att tredubbla flygkapaciteten på Arlanda?

Hampus Rubaszkin
gruppledare för Miljöpartiet i exploateringsnämnden, Stockholms stad

Hampus Rubaszkin.
Hampus Rubaszkin. Foto: Fredrik Hjerling
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons