Annons

”Varför ska kvinnan inte kunna få betalt?”

De flesta värdmödrar i USA är gifta, välmående kvinnor från medelklassen, skriver artikelförfattarna.
De flesta värdmödrar i USA är gifta, välmående kvinnor från medelklassen, skriver artikelförfattarna. Foto: Lise Åserud/TT

I samband med Pride har Moderaterna en uppmärksammad kampanj om att tillåta altruistiskt värdmödraskap. Men det är inte rimligt att kräva att kvinnan inte ska kunna bli kompenserad för den tid, ansträngning och fysiska risk som det innebär att bära någon annans barn skriver John Norell och Adam Danieli från Fria Moderata Studentförbundet.

Under strecket
Publicerad

John Norell och Adam Danieli.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

DEBATT | SURROGATMÖDRASKAP

Värdmödraskap – också benämnt som surrogatmödraskap – innebär att en kvinna bär någon annans barn genom graviditet och förlossning. Tekniska framsteg har genom detta skapat en möjlighet för kvinnor att bli mödrar även om de själva av biologiska eller medicinska skäl inte kan bära ett foster. Värdmödraskap innebär även en möjlighet för manliga homosexuella par att bli föräldrar. Detta är en fantastisk utveckling, men tyvärr är politiken ett hinder för värdmödraskap i Sverige.

Tre partier, M, L och C, har öppnat upp för att tillåta okompenserat, eller så kallat altruistiskt, värdmödraskap i Sverige, och Moderaterna driver i samband med Pride en uppmärksammad kampanj om frågan. Vad de menar borde tillåtas är dock endast värdmödraskap i de fall där kvinnan som bär barnet inte får någon kompensation. Givetvis borde dock även värdmödraskap mot betalning tillåtas.

Varje kvinna äger sin egen kropp och har ensam bestämmanderätt över den. Det innebär också att hon har rätt att genomgå en graviditet och förlossning för någon annans räkning, om hon skulle vilja detta. Enligt samma logik måste hon också kunna få kompensation för den tid och ansträngning hon ägnar åt graviditetsprocessen. Det gäller också den förlorade arbetsinkomst och de fysiska risker som en graviditet innebär. Att kräva att värdmödraskapet måste vara en ensidig uppoffring är en reglering som utan tvekan är till nackdel för den som valt att hjälpa någon annan att förverkliga en dröm.

Annons
Annons

John Norell och Adam Danieli.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Argumenten mot att tillåta kompensation springer ofta ur föreställningen att det, till skillnad från det okompenserade värdmödraskapet, leder till utnyttjande. Detta stämmer dåligt överens med verkligheten, där erfarenheterna är positiva. De flesta stater i USA tillåter idag både kompenserat och okompenserat värdmödraskap. Det innebär legala system som skyddar alla inblandade; värdmamman, de tilltänkta föräldrarna och barnet.

Alla parter har juridisk representation när kontrakt utformas och alla tänkbara situationer tas upp i förväg för att alla ska vara fullt informerade innan själva graviditeten påbörjas. Tvärt emot de som befarade att värdmödraskap mot betalning skulle leda till exploatering av unga, fattiga kvinnor från minoritetsgrupper så är de flesta värdmödrar i USA gifta, välmående kvinnor från medelklassen med sysselsättning. Utnyttjande är snarare vad som sker i icke-transparenta system utan fungerande regelverk.

Att erkänna människors rätt att bestämma över sina egna kroppar innebär också en tro på att de är kapabla till beslutsfattande även kring arrangemang som involverar betalning för något som innebär betydande risker. Det finns många människor som vi betalar för att utföra socialt gynnsamma men fysiskt krävande och farliga arbeten. Poliser, soldater och brandmän får alla betalt för att tjäna andra samtidigt som de riskerar sina liv och sin hälsa. Om detta sker frivilligt är det sällan någon menar att dessa individer utnyttjas. Värdmödraskap skiljer sig på många punkter från dessa yrken men att beröva kvinnor möjligheten till värdmödraskap mot betalning med argument att de är oförmögna att förstå sitt eget bästa håller inte.

Det är naturligtvis positivt att Moderaterna vågar ta i frågan om att klara upp de rättsliga oklarheter som finns och tillåta värdmödraskap i Sverige, men kampanjen och deras ställningstagande är ologiskt och otillräckligt. Politiker och partier som står upp för kvinnors absoluta rätt till sin kropp måste också stå upp för att tillåta värdmödraskap mot betalning.

John Norell
vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet
Adam Danieli
vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet

John Norell och Adam Danieli.
John Norell och Adam Danieli. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons