Annons

Varför utbröt Dackefejden?

Nils Dackes huvud på en påle i Kalmar 1543, teckning i Joen Petri Klints krönika.
Nils Dackes huvud på en påle i Kalmar 1543, teckning i Joen Petri Klints krönika. Foto: IBL

”Varför reste sig de småländska bönderna under Dackefejden? Jag har hört att upproret bottnade i katolsk ilska över reformationen, men är det verkligen sant?”

Publicerad

Nej, det är det inte. Framför allt orsakades upproret, som ägde rum 1542–1543, av Gustav Vasas och den svenska statsmaktens kraftfulla och – sett ur allmogens perspektiv – förhatliga offensiv mot lokalsamhället. Under decennierna kring 1500 hade landskapens och socknarnas självstyre stärkts och skattetrycket hade minskat, i vissa delar av Småland rentav utplånats, men under Gustav Vasa vände vinden och staten började expandera. Detta vållade ilska i stora delar av Sverige.

Åtskilliga präster och bönder i landskap som Västergötland och Dalarna hade redan gjort uppror och besegrats när turen kom till Småland. Själva betecknade de upproriska sin strävan som ”en kamp för det som gammalt och fornt hade varit”.

Framför allt retade sig bönderna på att skatterna inte bara hade återinförts utan chockhöjts. Därtill kom att Gustav Vasa hade ställt krav på äganderätt till nyodlade marker, med hänvisning till regalrättsliga principer som var fullständigt främmande/okända för bönderna.

Annons

Kungen hade också förbjudit bönderna att jaga högvilt och avverka ek och bok, något som – i den mån förbudet kunde upprätthållas – slog hårt mot småbönder och nyodlare i skogsområden. Upprorsledaren, Nils Dacke, levde i gränsbygden mot Blekinge och var själv en representant för den allmoge som drabbades hårdast av den kungliga politiken.

Däremot stämmer det inte att bönderna gjorde uppror för att Gustav Vasa hade inskridit mot deras försäljning av oxar till danskarna – denna uppgift nämns i flera gamla historieböcker, men den bottnar i Gustav Vasas egen propaganda och saknar stöd i källorna.

Reformationen, då? Var inte bönderna ilskna över kungens kyrkopolitik? Jo, men de hade knappast gjort uppror bara för rätten att förbli katoliker. Förvisso irriterade sig mången bonde över nyordningen, men det som främst störde dem var de ekonomiska aspekterna av reformationen. Tiondet inkrävdes mer konsekvent än förut och kyrksilvret försvann från kyrkorna; det senare uppfattades av många bönder och präster som ren stöld.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons