Annons

Varnar politikerna: Brist på pengar – och personal

Nästintill omöjligt att behålla personaltätheten i skola, vård och omsorg under de närmaste åren. Varningen kommer från Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som oroas över brist på både pengar och personal.

Under strecket
Publicerad

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Välfärden står i fokus inför valet. Konjunkturinstitutets ekonomer beräknar att det kommer att krävas knappt 70 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att upprätthålla personaltätheten i vård, skola och omsorg.

Det skulle äta upp det mesta av reformutrymmet, alltså de pengar som regeringen kommer att ha till sitt förfogande efter valet, om de samtidigt ska nå överskottsmålet.

SKL är något mer optimistiska än KI och tror att knappt 50 miljarder kronor skulle räcka för att behålla personaltätheten. Problemet, menar SKL:s Annika Wallenskog, är att inget av partierna hittills har utlovat så stora summor till välfärden.

– Om man inte får de pengarna finns det två alternativ. Det ena är att man höjer kommunalskatten och det andra är att man gör stora besparingar i välfärden, men det tror jag inte är något som folk skulle acceptera, säger Annika Wallenskog.

Annons
Annons

Det ser jag nästan som en större utmaning än pengarna för det är mycket svårare att lösa.

I sina beräkningar utgår SKL från att kommuner och landsting måste höja skatten med i snitt 20 öre. Men kommunerna går en fin balansgång. En ännu större ökning skulle skada sysselsättningen genom att minska incitamenten att arbeta menar Annika Wallenskog.

Samtidigt som hon oroar sig för finansieringen ser Annika Wallenskog ett ännu större problem framför sig – att det inte kommer att finnas tillräckligt med kompetent personal för att ta de jobb som krävs för att behålla personaltätheten som har ökat stadigt sedan 1980-talet.

I dag finns runt 25 procent av alla svenska jobb i kommuner och landsting. Men för att lyckas upprätthålla personaltätheten i välfärden krävs att 60 procent av alla nya jobb skapas inom vård, skola och omsorg uppskattar säger Annika Wallenskog.

– Det ser jag nästan som en större utmaning än pengarna för det är mycket svårare att lösa. Det är klart att man kan ta in fler folk från andra länder men det handlar ju om så väldigt många personer som man skulle behöva, säger Annika Wallenskog.

Ett sätt att kompensera för personalbristen, menar Annika Wallenskog, är att effektivisera och digitalisera olika välfärdstjänster.

Hon nämner ökad användning av kameror för äldre som bor hemma och sensorer som skickar signaler om de ramlar. Nätläkare och olika sätt som gör det lättare för patienter att mäta sina egna värden är andra sätt att minska personalbehovet.

Men för att lyckas med de effektiviseringar som behövs menar Annika Wallenskog att kommuner och landsting kommer att behöva stöd från staten.

Annons
Annons

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) kommer Socialdemokraterna att prioritera satsningar på just välfärden om de fortsätter att regera efter valet.

– Här gäller det att prioritera välfärden för att vi ska kunna ha en bra skola för våra barn och en trygg omsorg av våra äldre. Det är det som kommer att behöva prioriteras under nästa mandatperiod, säger Magdalena Andersson.

Hon tror dock att staten bara behöver skjuta till mindre än hälften av den summa som SKL spår skulle krävas för att behålla personaltätheten.

Till skillnad från SKL tror Magdalena Andersson även att det går att hitta och utbilda tillräckligt med personal till välfärden.

– Det är fullt möjligt att behålla personaltätheten men då måste vi naturligtvis se till att kommuner och landsting har de resurser som krävs, säger Magdalena Andersson, och fortsätter:

– Det är också viktigt att kommuner och landsting är bra arbetsgivare så att människor är intresserade av att jobba där.

De äldre blir väldigt fler och det föds många barn så det kommer att krävas investeringar i skolor och äldreboenden.

Även Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Elisabeth Svantesson, ser ett ökat behov av resurser till välfärden.

– De äldre blir väldigt många fler och det föds väldigt många barn så det kommer att krävas både investeringar i skolor och äldreboenden, men också personal, säger Elisabeth Svantesson.

För att öka resurserna till välfärden vill Moderaterna hålla nere bidragskostnaderna genom att till exempel införa ett bidragstak och sänka skatten på arbete för de med lägst inkomster för att öka incitamenten till arbete.

– Min grundinställning är att välfärden kommer att behöva resurser framöver för att se till att vi upprätthåller kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den ska vi inte tumma på, säger Elisabeth Svantesson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons