Annons

Väst tappar vapenfördel när Asien rustar upp

Västvärlden håller på att tappa sitt tekniska försprång på försvarsområdet samtidigt som den militära spänningen ökar i delar av Asien. Länderna där satsar allt mer på att köpa nya vapen och det märks även på svenska Saab som hoppas mycket på att sälja till Indien med flera länder.

Under strecket
Publicerad

En indisk soldat vid ett raketvapen.

Foto: Bernat Armangue/AP

En indisk soldat vid ett raketvapen.

Foto: Bernat Armangue/AP
En indisk soldat vid ett raketvapen.
En indisk soldat vid ett raketvapen. Foto: Bernat Armangue/AP

Försäljningen av vapen och annan försvarsmateriel ökade med 14 procent under den senaste femårsperioden, jämfört med den föregående perioden. Det visar nya siffror från det svenska forsningsinstitutet Sipri.

Framför allt är det många länder i Asien som köper mer vapen. Deras samlade vapeninköp ökade med 26 procent.

De ökade inköpen drivs delvis av den stegrade oro som följer av att Kina satsar hårt på att bygga upp sitt försvar. Landet är också inblandat i en rad territoriella konflikter med sina grannländer.

Det skapar bland annat oro i Japan och Sydkorea men märks också i exempelvis Vietnam som från perioden 2006–2010 gick från att vara den 43:e största vapenimportören i världen till att bli den åttonde största under den efterföljande femårsperioden.

Annons
Annons

Men den absolut största importören är Indien som köper 14 procent av alla vapen som säljs i världen. Orsaken till det är framför allt att Indiens egen försvarsindustri, enligt Sipri, har misslyckats med att få fram vapen som är tillräckligt bra. Det gör att de måste vända sig till andra länder och det har bland annat gjort att försvarsindustriföretaget Saab nu hoppas mycket på flera affärer med Indien.

De indiska politikerna och försvarsledningen har bland annat gjort klart att de behöver ytterligare stridsflygplan. Potentiellt handlar det om en jätteorder på 150–200 flygplan och Saab hoppas få sälja Gripen som nu är på väg i en ny version. För att få lite perspektiv på den affären kan man jämföra med att Brasilien köper 36 Gripenplan och svenska försvaret har beställt 60 nya Gripeplan som kommer att börja levereras från 2019.

Nu är förstås många fler intresserade av att sälja stridsflygplan till Indien. Både amerikanska Boeing och Lockheed Martin är tänkbara konkurrenter och det är mycket långt kvar innan en affär verkligen blir av.

Parallellt pågår det också försök att i två upphandlingar sälja luftvärnssystem till Indien. För Saabs del handlar det om robotsystem 70 NG respektive Robotsystem 23 Bamse. Även i det här fallet handlar det om potentiellt gigantiska affärer som möjligen kan vara värda omkring 50 miljarder kronor.

Den indiska regeringen ställer också allt högre krav på att en stor del av tillverkningen ska ske i Indien samtidigt som landet vill ha en omfattande tekniköverföring. Både Saab och Boeing har sagt att de är beredda till det och för Indien är det förstås ett sätt att försöka få bättre ordning på sin egen industri.

Annons
Annons

Överföring av militär teknik är alltid ett känsligt område och nu varnar också ett annat forskningsinstitut, IISS, för att västvärlden håller på att förlora det stora tekniska försprång man länge haft. Det sker samtidigt som gränsen mellan det som är militära och civila system och det som är offensiva respektive defensiva militära system luckras upp.

**IISS påpekar också **att länderna i Europa satsar förhållandevis lite på sitt försvar. Enbart fyra av 26 europeiska Nato-medlemmar når upp till alliansens mål att avsätta motsvarande 2 procent av BNP till försvaret. Sverige ligger som jämförelse kring 1 procent och placerar sig därmed i bottenklass jämfört med de europeiska Nato-länderna.

Vid sidan av Indien riktar Saab även in sig på en rad andra länder i Asien. Det var extra tydligt under den flyg- och försvarsindustrimässa som nyss avslutades i Singapore där bolaget bland annat visade upp en ny spaningsradar, Global eye, och ny varianter på ett system för ubåtsjakt.

Sverige prioriterar framför allt satsningar på stridsflygplan och ubåtar.

Under 2011–2015 såldes det globalt enligt Sipri 555 stridsflygplan på exportmarknaden. Det var sju länder som stod för försäljningen och störst var Ryssland med 209 sålda plan till sju länder.

Därefter följde USA, Kina, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Sydkorea. Med det här sättet att räkna exporterade Sverige 23 Gripenplan till två länder under perioden.

**Ubåtsmarknaden har **enligt Sipri utvecklats snabbt de senaste åren när ubåtarna fått allt bättre förmåga att stanna länge under vatten och utrustats med missiler som når över längre avstånd.

Ett fåtal länder säljer ubåtar: Kina, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Sydkorea och Sverige. Alldeles nyligen har även Japan försökt ge sig in på marknaden. USA och Storbritannien har ingen export av ubåtar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons