Annons

Västerländsk mat göder 5 svåra sjukdomstillstånd

Kronisk inflammation spelar en roll vid en rad kroniska sjukdomar. Och en bidragande orsak till inflammationerna är västerländsk mat med mycket socker, vitt mjöl och processade fetter. Men även rökning, dålig luft och stress kan orsaka inflammationer. Detta är sjukdomarna som skapas av inflammationer.

Publicerad
Foto: Illustration: Thomas Molén Bild 1 av 1

Del 1 av 5

Foto: Illustration: Thomas Molén

Hjärt- och kärlsjukdomar

Låggradig kronisk inflammation betraktas som en etablerad och viktig orsak till hjärtsjukdomar.

Det var en hjärtspecialist som först slog larm om den låggradiga kroniska inflammationens negativa inverkan. På 1990-talet insåg Harvardprofessorn Paul Ridker att mindre än hälften av hans hjärtpatienter hade högt kolesterol, som då pekades ut som den avgörande riskfaktorn. Paul Ridker började undersöka saken närmare och såg att inflammationer var en alternativ förklaring till skador på blodkärl.

I dag betraktas just låggradig kronisk inflammation som en etablerad och viktig orsak till hjärtsjukdomar vid sidan av blodfetter. Studier har kunnat beskriva hur inflammation på flera olika sätt bidrar till sjukdomsutvecklingen i varje fas.

Ofta börjar det med att immunförsvaret rycker ut för att läka en skada som uppstått på insidan av ett blodkärl, exempelvis på grund av högt blodsocker. Det bildas då plack som orsakar en förträngning av kärlen och dessa plack utsöndrar sedan på egen hand proinflammatoriska ämnen.

Med tiden täcks placken med muskelceller som i sin tur angrips av inflammation. Allt stelare kärl bidrar till högt blodtryck. Förr eller senare kan placken brista, lossna och orsaka blodproppar, stroke och infarkter.

Annons
Annons
Annons

Cancerceller i magtarm.

Foto: Science Photo Library/IBL Bild 1 av 1

Del 2 av 5

Cancer

Cancerceller i magtarm.
Cancerceller i magtarm. Foto: Science Photo Library/IBL

Aspirin minskar risken för cancer i ändtarmen, vilket kan bero på att cancerformen har ett inflammatoriskt inslag.

Det finns en växande insikt om att åtminstone vissa former av cancer hänger ihop med inflammation. Ett exempel är bakterien Helicobacter pylori som orsakar magsår och ökar risken för magcancer. Inflammationen leder till ökad celldelning vilket anses vara en del av utvecklingen av cancersjukdomen.

Forskare har också sett tecken på att aspirin minskar risken för cancer i ändtarmen, vilket kan bero på att cancerformen har ett inflammatoriskt inslag. Liknande tecken har observerats när det gäller lungcancer, levercancer, livmoderhalscancer och cancer i matstrupen. I andra fall, som vid bröstcancer, kan det också finnas ett inflammatoriskt inslag men det är mer osäkert.

Även där finns studier som visar att risken för spridning tycks minska med låga doser aspirin. Eftersom aspirin samtidigt är blodförtunnande måste dock risken med blödningar vägas in.

I några uppmärksammade studier har man sett att dödligheten i vissa cancersjukdomar, däribland lungcancer, gått ned då patienterna behandlats med antibiotika som primärt satts in mot biverkningar av den traditionella cancerbehandlingen.

Annons
Annons
Annons
Foto: Science Photo Library/IBL Bild 1 av 1

Del 3 av 5

Alzheimer

Foto: Science Photo Library/IBL

De betaamyloida plack som bildats i hjärnan omges av inflammerad vävnad.

Vid obduktion av hjärnan på en människa som lidit av alzheimer är det ofta tydligt att de betaamyloida plack som bildats i hjärnan omges av inflammerad vävnad. Där går det att mäta kraftigt förhöjda halter av biomarkörer för inflammation.

Till det kommer studier som visar att personer som vid blodprover har förhöjda halter av sådana markörer också löper ökad risk att utveckla demens. I en studie var risken dubblad.

Forskarna har också i en del studier kunnat visa att personer som tagit något inflammationsdämpande läkemedel mot ledgångsreumatism som en bieffekt löpte minskad risk att utveckla demens.

Men alla studier är inte lika positiva. Det kanske är så att man måste ta medlet tidigt under sjukdomsutvecklingen, eller så är inflammationen en respons på placken, och inte orsaken. Här behöver vi veta mer för att vara säkra.

Annons
Annons
Annons
Foto: Findlay/IBL Bild 1 av 1

Del 4 av 5

Metabola syndromet

Foto: Findlay/IBL

Var fjärde svensk kvinna och var femte svensk man lider av metabola syndromet.

Riskfaktorer för våra vanligaste kroniska sjukdomar hänger ofta samman och förvärrar varandra. För att beskriva fenomenet används begreppet det metabola syndromet.

Den vanligaste definitionen omfattar diabetes eller insulinresistens i kombination med bukfetma, höga blodfetter och högt blodtryck.

Uppskattningsvis lider var fjärde svensk kvinna och var femte svensk man av metabola syndromet. De människor som lever med en traditionell livsstil i exempelvis blå zoner som Okinawa och den grekiska ön Ikaria drabbas praktiskt taget aldrig av detta.

En stor studie – Interheart – visade att den som lider av metabola syndromet har 20 gånger större risk att få hjärtinfarkt jämfört med en person utan någon av riskfaktorerna.

Det metabola syndromet är samtidigt ett inflammatoriskt tillstånd. Ett exempel är att det i fettvävnad går att uppmäta förhöjda halter av en rad biomarkörer för inflammation.

En del av de ämnen som fettcellerna spottar ur sig bidrar till minskad insulinresistens och diabetes.

Annons
Annons
Annons
Foto: Christian Werthenbach/IBL Bild 1 av 1

Del 5 av 5

Depression

Foto: Christian Werthenbach/IBL

Den västerländska matens inflammatoriska verkan tycks ha ett samband med vår allt sämre psykiska hälsa.

Forskningen kring kopplingen mellan inflammation, mat och mental hälsa har släpat efter andra kroniska sjukdomar. Nu sker dock snabba framsteg och mängder av resultat pekar på ett tydligt samband till bland annat ångest och depression.

Det finns helt klart andra viktiga mekanismer men åtminstone i en stor minoritet av fallen tycks mat och ofta inflammation ha en betydande inverkan.

Ett av flera genombrott kom 2014 då forskare vid Harvard school of public health i Boston i en stor studie kunde visa att den västerländska matens inflammatoriska verkan tycks ha ett samband med vår allt sämre psykiska hälsa.

De kvinnor som konsumerade mycket sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin löpte 29 till 41 procent större risk att drabbas av depression än de som åt mat som var mindre inflammatorisk.

Skyddande mot inflammation var bland annat gröna bladgrönsaker men även olivolja, vin i måttliga mängder och kaffe.

Intaget av socker har betydelse men även typen av fett. Dessutom finns det forskning som tyder på att olika mineral- och vitaminbrister har betydelse.

De senaste åren har flera stora studier även rapporterat kopplingar till bipolär sjukdom och schizofreni liksom till adhd och autism, men även kognitiv svikt och demens.

Annons

Läs även

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons