Annons

Västkustens kungarike knäcktes av tvåfrontskrig

I dag tar jag mig an en fråga om västafrikansk historia. När man läser översikter om det gamla subsahariska Afrika möter man ofta redogörelser för Etiopien och de stora savannimperierna vid Niger, till exempel Mali och Songhai. Men hur var det vid västkusten? Folk i Nordafrika och Sydvästeuropa måste väl rimligtvis ha fått uppgifter om exempelvis dagens Senegal? Finns det inga rapporter om riksbildningar där?

Publicerad
En målning som visar en Jolof-by.
En målning som visar en Jolof-by. Foto: IBL

Jo, det gör det, men det dröjer till 1400-talet innan vi får så utförliga rapporter att vi kan lägga dem till grund för historieskrivning i egentlig bemärkelse. För äldre tider måste vi spekulera genom hypoteser utgående från lakoniska noteringar i rapporter och muntlig tradition. I vilket fall som helst står det klart att savannen i nuvarande Senegal, norr om Gambia, under europeisk senmedeltid dominerades av härskarna av Jolof, en statsbildning vars rötter troligen gick tillbaka till 1100- eller 1200-talet. Jolof styrdes av beridna krigare och köpmän som profiterade på handeln längs Saharas karavanleder. Kungen utövade lös överhöghet över fyra grupper inom woloffolket – jolof, waalo, kajoor och bawol – och över sererfolket.

När portugisiska sjöfarare började byta hästar mot slavar med wolofhövdingarna vid kusten innebar detta på sikt ett problem för Jolofs härskare. De tidigare så obetydliga grannarna blev mäktigare. Ju fler hästar de fick, desto farligare blev deras krigare. Ännu värre var att portugisernas ankomst sammanföll med att ett expansivt rike på 1490-talet uppstod i öster, Futa Toro. Jolof utsattes för hårt tryck från två håll. Kungens maktställning försvagades och i mitten av 1500-talet vägrade wolofhövdingarna att betala tribut. Jolof besegrades militärt år 1549 och kollapsade.

Ett betydligt mindre Jolof överlevde i flera århundraden. Ibland skiljer man på detta och dess stora föregångare genom att kalla den äldre statsbildningen ”Jolofimperiet” och det senare ”Jolofriket”. Detta erövrades av imamen av grannriket Futa Jallon år 1875 och införlivades mot slutet av seklet i fransmännens senegalesiska koloni.

Annons
Annons
Annons
Annons

En målning som visar en Jolof-by.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons