Annons

Växande SL-överskott kan gå till Slussen

SL fortsätter gå som tåget. Den senaste årsprognosen för 2018 visar på ett överskott om 400 miljoner kronor.

Nyinvesteringar ska utredas:

– Områden med trängsel som Slussen kan bli intressant att titta närmare på, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Under strecket
Publicerad

Slussen kan komma att få ta del av SL:s överskott.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Slussen kan komma att få ta del av SL:s överskott.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Slussen kan komma att få ta del av SL:s överskott.
Slussen kan komma att få ta del av SL:s överskott. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

SL ser ut att kunna växla upp ytterligare efter ett starkt 2017 som innebar en satsning av 110 miljoner på direktbussar och ökad turtäthet.

Överskottet då (350 miljoner) gick att spåra i en sänkt kostnadsutveckling och starkare intäkter.

Den senaste prognosen för 2018 visar på ett överskott om 400 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor mer än resultatkravet på 250 miljoner kronor.

Bedömningen är att även 2019 har goda förutsättningar att leverera ett högre resultat är resultatkravet. Det bäddar för nysatsningar. Trafikförvaltningen får därför nu i uppdrag att utreda hur och på vilket sätt detta skulle kunna ske både för innevarande och kommande år.

– Vi har inte bara vänt SL:s ekonomi från underskott till överskott, vi ser nu också hur denna trend har varat under en längre tid och hur det starka resultatet delvis möjliggör för ytterligare satsningar på bättre kollektivtrafik, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

Var ska pengarna satsas?

– Området runt Slussen eller mot Nacka och Värmdö där det finns tydliga problem med trängsel och framkomlighet är intressant. Det kan även handla om platser, sträckor eller linjer där det redan i dag är trångt eller om områden som växer kraftigt och som har ökande behov av arbetspendling, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons.

I reda siffror för årets tre första månader överstiger resultatet 369 miljoner kronor jämfört med budget. Biljettintäkterna ökar med 85 miljoner kronor (motsvarande 4,3 procent) jämfört med samma tidsperiod i fjol.

Antalet resande i SL-trafiken under januari-mars har ökat med 0,6 % jämfört med samma period föregående år.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons