Annons

Veckans tips: Aktien som trendar nu

Köpsignal i bioteknikbolaget som brutit den negativa trenden. Det menar analysföretaget Investtech som denna vecka tittat närmare på Fingerprint, Catena Media och Fenix Outdoor.

Under strecket
Publicerad

Fingerprint Cards är ett svenskt teknologiföretag, som utvecklar, låter producera och saluför komponenter och teknik för fingertrycksautentisering för främst smartphones, surfplattor, små persondatorer och smarta kort.

Foto: Erik Simander/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Fingerprint Cards är ett svenskt teknologiföretag, som utvecklar, låter producera och saluför komponenter och teknik för fingertrycksautentisering för främst smartphones, surfplattor, små persondatorer och smarta kort.
Fingerprint Cards är ett svenskt teknologiföretag, som utvecklar, låter producera och saluför komponenter och teknik för fingertrycksautentisering för främst smartphones, surfplattor, små persondatorer och smarta kort. Foto: Erik Simander/TT

Fingerprint

Fingerprint Cards har stigit nära 40 procent senaste veckorna och aktien ligger i en stigande trendkanal i Investtechs kortsiktiga kursgraf. Det var dock först efter onsdagens slutkurs som en köpsignal gavs på medellång sikt. Detta efter att motståndet från toppen kring 12,60 kronor passerades.

Brottet upp från en fallande trendkanal på medellång sikt ger enligt Investtechs statistik bättre förutsättningar för aktien att fortsätta uppgången och leverera meravkastning mot marknaden under kommande månader. Också mer kortsiktiga styrketecken i form av positiv volymbalans och högt RSI, vilka bland annat indikerar att kortsiktigt momentum är starkt positivt, antyder att aktien skall fortsätta uppåt.

Samtidigt bedömer Investtechs Insiderbarometer att handelsmönstret bland insynspersoner är ett fundamentalt sundhetstecken för aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Catena Media

Catena Media har passerat tidigare motstånd upp till 113 kronor vilket utlöst en köpsignal på medellång sikt. På lång sikt är aktien tillbaka i en stigande trendkanal och närheten till golvet i denna antyder att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Högt RSI antyder att kortsiktigt momentum är mycket starkt i aktien och är en enligt Investtechs statistik en god egenskap för att aktien skall fortsätta uppåt. I första han indikeras ytterligare kursuppgång till motståndet från toppen vid 137 kronor vilket ger en ytterligare uppsida på cirka 17 procent. Vid rekyler tillbaka finns stöd vid 107 och vid 100 kronor som kan begränsa nedsidan.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Fenix Outdoor

Fenix Outdoor återfinns i fallande trendkanaler på både kort och medellång sikt. Detta innebär att säljarna sedan en period tillbaka tvingats gå ned allt lägre i pris för att hitta köpare till sina aktier. Enligt Investtechs forskning är trendbilden på båda tidshorisonterna svaghetstecken för aktiens möjligheter att leverera meravkastning mot marknaden under kommande månader. I genomsnitt har dessa aktier underpresterat mot börssnittet med cirka 2 procentenheter på tre månaders sikt.

Negativ volymbalans, vilket innebär att aktien under den senaste månaden fallit på dagar då omsättningen varit hög och stigit då omsättningen varit låg, förstärker trendbilden. Närheten till horisontella motstånd kan öka säljtrycket efter den senaste uppgången.

Investtechs rekommendation: Sälj

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons