Annons

”Vem ärver farbror – kan vi syskonbarn kräva laglott?”

Både helsyskon och halvsyskon kan ärva ett avlidet syskon, om denne är ogift och inte har egna barn. Detta gäller bara om den avlidne inte upprättat ett testamente. Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Både hel- och halvsyskon kan ärva ett avlidet syskon. Men ett testamente förändrar saken, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD Bild 1 av 1

Både hel- och halvsyskon kan ärva ett avlidet syskon. Men ett testamente förändrar saken, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD Bild 1 av 1
Både hel- och halvsyskon kan ärva ett avlidet syskon. Men ett testamente förändrar saken, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén
Både hel- och halvsyskon kan ärva ett avlidet syskon. Men ett testamente förändrar saken, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén Foto: SvD

Fråga: Min far är avliden sen länge. Han hade tre helsyskon och ett halvsyskon varav ett helsyskon och halvsyskonet fortfarande lever. Mina farföräldrar lever inte längre.

När nu min farbror, min fars helsyskon, har gått bort återstår endast, min fars halvsyster, som har två barn.

Är det endast min fars halvsyster som ärver min farbror om inget testamente är skrivet? Eller går vi andra syskonbarn in i våra föräldrars ställe? Eller kan vi kräva en laglott om testamente finns?

Du och dina eventuella syskon kommer alltså under de förhållandena du beskriver att ärva din fars del av arvet efter din farbror.

Caroline Elander Knip: Om den avlidne inte är gift eller har några egna bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare, tillfaller arvet istället den avlidnes föräldrar till lika delar. Om de inte lever, delar respektive förälders bröstarvingar på föräldrarnas del. Det innebär att såväl hel- som halvsyskon kan ärva ett avlidet syskon. Har även något av den avlidnes syskon avlidit, fördelas deras del till deras respektive bröstarvingar.

Det innebär att ni och övriga barn till er fars syskon träder in i era föräldrars ställe. Du och dina eventuella syskon kommer alltså under de förhållandena du beskriver att ärva din fars del av arvet efter din farbror.

Ovanstående gäller under förutsättning att din farbror inte har upprättat ett testamente. Som jag uppfattar din fråga var din farbror ogift och hade inga egna barn. Han har då haft möjlighet att testamentera om hela sin kvarlåtenskap.

Enligt svensk rätt är det endast bröstarvingar som har rätt till en laglott. Den rätten saknas för övriga legala arvingar. För det fall din farbror har testamenterat bort hela eller delar av sin kvarlåtenskap kommer du och övriga arvingar således inte att kunna kräva laglott efter honom.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons