Annons

”Vem ska kunna producera mjölk i Sverige?”

Vi upplever ett stort ointresse från både svenska politiker och Arla att göra något åt vår lönsamhet. Detta trots livsmedelstrategin från politikerna och löften från Arla om långsiktigt bättre lönsamhet. Det skriver styrelsen för Sveriges Mjölkbönder.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Foto: Jonas Ekströmer/TT

DEBATT | MJÖLKPRISET

Vi står helt bakom skribenterna bakom artikeln ”Priserna på mejerivaror måste höjas” på SvD Debatt 12/9. Vi delar deras krav på att ett höjt mjölkpris är helt nödvändigt. Våra kalkyler visar nu på en produktionskostnad på 5,40 kr/kg mjölk. Det fattas alltså 2 kr/kg mjölk eller 40 procent. Detta bland annat som en följd av att torkan i sommar lett till högre foderpriser.

Konsekvenserna av detta är självklara: Mjölkföretag kommer att gå i konkurs. Detta har redan börjat med en gård i Halland men flera kommer att gå i konkurs.

Marknadsledaren Arla borde nu ta täten och höja priserna rejält. Problemet är dock att Arla har ett betalningssystem till oss mjölkbönder som är gemensamt för alla mjölkbönder i Arlas verksamhetsområde. Arlas område är förutom Sverige: Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Betalningssystemet innebär att när priset på mjölk till en svensk kund höjs stannar bara 10-15 procent i Sverige – resten hamnar hos mjölkbönder i de andra länderna. Detta system är en katastrof för svensk mjölkproduktion och är en stor del av anledningarna till att svensk mjölkproduktion ständigt minskar.

Annons
Annons

Varför ändrar ni då inte systemet kanske någon frågar? Detta är en mycket berättigad fråga. Problemet är att vi svenskar är i minoritet i Arla och kan därför inte ändra beslutet. När beslutet om gemensamt pris togs var världsmarknadspriserna samma eller högre än de svenska priserna. Det verkade då som ett logiskt beslut. Efter det har marknadsläget förändrats. Detta läge har ytterligare försämrats av att svenska politiker ständigt höjer skatterna vilket ytterligare försämrar lönsamheten. Utöver detta har vi som enda land inom EU krav på betesdrift. Vi är också det enda land i Världen som klassar jordbruk som miljöfarlig verksamhet.

Vi upplever ett stort ointresse från både svenska politiker och Arla att göra något åt vår lönsamhet. Detta trots livsmedelstrategin från politikerna och löften från Arla om långsiktigt bättre lönsamhet.

Det måste nu tas krafttag från politiskt håll!

• Sänk dieselskatten ner till EU genomsnitt omedelbart.

• Anpassa djurskyddslagstiftningen till EU nivå till exempel avskaffat betskrav. Beteskravet fördyrar våra byggkostnader, försvårar för byggen i skogs och mellanbygd, sänker produktionen med mera. Sist men inte minst omöjliggör det för oss att ta betalt för det på marknaden eftersom det är lag på betesdrift.

• Visa att ni bryr om svensk djurhållning genom att ta bort klassificeringen av djurproduktion som miljöfarlig verksamhet.

Dessa tre åtgärder är viktiga symbolfrågor och skulle visa att viljan finns att ha kvar ett livskraftigt jordbruk och djurhållning. Ytterligare åtgärder bör göras senare men dessa tre är en bra början.

Arlas svenska förtroendevalda bör genast gå ut och kräva nationella priser inom Arla. Ledningen måste ställas till svars för varför inte mjölkpriserna höjts kraftigt. Hemlighetsmakeriet bakom bland annat extrabetalningen till ekoproduktionen är helt oacceptabel. Detta borde vara en självklarhet som svensk förtroendevald. I annat fall måste andra alternativ fram.

Det byggs väldigt lite nya koplatser nu. Detta kommer leda till minskad produktion. Kommer någon kunna producera mjölk i Sverige framöver?

Styrelsen Sveriges Mjölkbönder:
Stefan Gård
Ulrik Isleborn
Petter Pettersson
Anders Håkansson
Rikard Mikaels
Claes Jonsson
Henrik Källner

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons