Annons

Paula Röttorp:Verksledande värk i domen mot Ågren

Maria Ågren
Maria Ågren Foto: Fredrik Persson / TT
Under strecket
Publicerad

Kolumn | Transportstyrelsegate

En vd för ett företag, med arbetsrättens terminologi en person i företagsledande ställning, har bara kvar sitt jobb så länge styrelsen har förtroende. Som generaldirektör i verksledande ställning kan man dock göra nästan vad som helst så länge inte staten kan visa brottslig handling. Så verkar det i alla fall på Arbetsdomstolens dom mot Transportstyrelsens förre generaldirektör här i veckan.

Maria Ågren fick lämna jobbet som generaldirektör på Transportstyrelsen efter det att en förundersökning inletts mot henne angående de säkerhetsbrister som uppstod vid den famösa it-upphandlingen. Själva upphandlingen hade genomförts innan Maria Ågren tillträde men hon skrev avtal med IBM och beslutade bland annat om vissa avsteg från riktlinjer och lag som hon som generaldirektör inte hade rätt att åsidosätta.

Maria Ågren placerades istället på Regeringskansliet som generaldirektör utan verk. Förundersökningen avslutades med att Maria Ågren godkände ett strafföreläggande om vårdslöshet med hemlig uppgift – vilket innebär ett erkännande av att hon begått brott. Ett strafföreläggande är ansvarsmässigt att likställa med en fällande dom. Regeringen avskedade henne och angav som grund att hon begått brott i sin tjänsteutövning.

Annons
Annons

Sveriges Ingenjörer ryckte ut till sin medlems försvar och hävdade nu att generaldirektören ändrat sig. Hon har inte gjort sig skyldig till något brott och att hon därför inte får avskedas. Utöver huvudfrågan så kastade de fram många formaliainvändningar – att regeringen hade agerat för sent, att flytten till Regeringskansliet innebär att arbetsrättsliga åtgärder redan hade tagits med mera, men ingen av dessa vann framgång i Arbetsdomstolen.

Istället konstaterar Arbetsdomstolen att arbetsgivaren gjort fel trots att Ågren straffrättsligt var funnen ansvarig för ett brott genom strafföreläggandet när hon avskedades för detsamma. Istället läggs bevisbördan på arbetsgivaren för att visa att brott begåtts. Vid förhandlingen i Arbetsdomstolen fanns det motstridig bevisning och därför ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte visat brott. Anmärkningsvärt i sig.

Gör en arbetsgivare då också fel som avskedar en dömd brottsling om denne senare får resning och frias?

Själva agerandet i sig – oavsett brott – var inte heller grund för avsked eftersom det enligt Arbetsdomstolen fanns mycket speciella omständigheter. Arbetsdomstolen finner därför att ”trots den allvarliga kritik som kan riktas mot hennes agerande som generaldirektör för Transportstyrelsen” kan hon inte avskedas från Regeringskansliet.

En vd har jobbet kvar så länge den har styrelsens förtroende. En generaldirektör kan vara kvar även om regeringen har befogad allvarlig kritik mot hur denne skött arbetsuppgifterna. Det är fel måttstock för en person i ledande ställning. Det är knepigt även med andra anställda men för en högsta chef är det oacceptabelt.

Det är möjligt att AD har rätt i att detta är gällande rätt, men då bör reglerna ändras.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons