Annons

”Vi är skyldiga att fullborda Europas enande”

Till vänster: En bild från när Berlinmuren föll den 9 november 1989. Till höger: Heiko Maas, Tysklands utrikesminister.
Till vänster: En bild från när Berlinmuren föll den 9 november 1989. Till höger: Heiko Maas, Tysklands utrikesminister. Foto: Lionel Cironneau/AP, Thomas Imo/photothek

Världen behöver Europas mod till frihet, samma mod som vi visade hösten 1989. Med 27 nationella tillvägagångssätt kommer vi att misslyckas. Det skriver Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

Under strecket
Publicerad

Heiko Maas

Foto: Thomas Imo/PhotothekBild 1 av 1

DEBATT | EUROPA

Var befann du dig när Berlinmuren föll? Alla vi i Europa som upplevde den 9 november 1989 kan svaret på den frågan. För när öst- och västtyskar låg i varandras armar med rinnande glädjetårar upphörde inte bara Tysklands delning. Med muren föll också järnridån, som hade splittrat vår kontinent i 40 år. Därför firar vi tyskar inte bara murens fall den 9 november. Vi firar också modet som gjorde att människor i Central- och Östeuropa vann frihet och demokrati. Vi firar ett Europa, som i dag – förutom med några få undantag – präglas av samhörighet.

Vi tyskar vet vem vi har att tacka för denna ynnest: De hundratusentals östtyskar, som gick ut på gatan i frihetens namn. Men också varvsarbetarna i Gdansk, de sjungande revolutionärerna i de baltiska länderna, ungrarna som var de första att bryta igenom järnridån, pionjärerna i Charta 77 i Prag, ljusdemonstranterna i Bratislava, de revolterande i Timisoara – alla dessa män och kvinnor, vars önskan om frihet rev ner murar och taggtråd. Tacket gäller även våra vänner och allierade i väst, men också Gorbatjovs glasnost och perestrojka, som banade väg för återföreningen.

Annons
Annons

Den tyska enheten var också en gåva från Europa till Tyskland – och detta vid slutet av ett århundrade under vilket tyskar hade spridit ett overkligt lidande över den här kontinenten.

För oss medför detta en skyldighet: Att fullborda Europas enande. Att bygga ett Europa som lever upp till värderingarna och drömmarna hos dem som i frihetens och demokratins namn gick ut på gatorna 1989. Detta kommer vi sträva efter, också när vi nästa år, 30 år efter återföreningen, tar över ordförandeskapet i EU.

Eurons räddning och det oändliga bråket om mottagandet och fördelningen av flyktingar har skapat nya klyftor i Europa. Med brexit bevittnar vi för första gången hur ett land lämnar EU. Och i många av Europas länder ökar stödet för dem som vill få oss att tro att mindre Europa vore det bästa.

Samtidigt kommer vi bara överleva i världen om vi européer håller ihop. På egen hand har vi ingen möjlighet att bemästra de fyra stora världsomfattande utmaningarna – globaliseringen, klimatförändringarna, digitaliseringen och migrationen.

Appeller som endast gör sig hörda i Stockholm, Berlin eller Paris finner inget gehör i Moskva, Peking, eller, i tilltagande utsträckning, dessvärre även i Washington. Bara Europas samlade röst har kraften som krävs. Därför måste nationella ensamseglare äntligen bli tabu i Europa.

Vi måste formulera och genomföra en gemensam europeisk politik gentemot länder som Ryssland och Kina. I detta är en effektivare europeisk diplomati nödvändig, men framför allt mer flexibilitet från oss alla. Med 27 nationella tillvägagångssätt kommer vi att misslyckas.

Annons
Annons

Heiko Maas

Foto: Thomas Imo/PhotothekBild 1 av 1
  • Vi måste gemensamt göra mer för att avvärja konflikterna i vårt grannskap – i östra Ukraina, Syrien och Libyen. Vi måste stärka Europas verktyg för fredlig konfliktlösning. Och vi behöver en europeisk försvarsunion, som komplement till Nato, som, där nödvändigt, kan agera på egen hand.
  • Vi måste gemensamt engagera oss för att upprätthålla den internationella ordningen och utgöra navet i en allians för multilateralism. För vår fred, Europas fred, är avhängig denna ordning.
  • Vi måste gemensamt överta en ledande roll när det gäller klimatskyddet. Modiga politiska beslut och rejäla samhälleliga ansträngningar krävs för att vår kontinent ska kunna bli klimatneutral till mitten av århundradet. Misslyckas vi med detta sätter vi våra barns framtid på spel.
  • Vi måste gemensamt stärka det europeiska näringslivet för att inte krossas i handelstvisten och den teknologiska kraftmätningen mellan Kina och USA. Den kommande EU-budgeten måste därför vara en framtidens budget som målinriktat investerar i forskning, högteknologi och digitalisering. Endast så säkerställer vi Europas välstånd.
  • Vi måste gemensamt se till att vår union är stark i sig. Europas kraft ligger i att vi kan erbjuda medborgarna social trygghet när inte bara de ekonomiska, utan även våra sociala standarder, växer samman. Och Europa är starkt när vi beaktar våra värderingar och handlar därefter, exempelvis gällande rättsstatsprincipen.

Hösten 1989 visade vad vi européer mäktar med om vi tänker och agerar över nationsgränserna; vilken kraft som bor i oss när vi tar oss an frågor rörande frihet och demokrati och engagerar oss för lag och rättvisa. Kraften att övervinna murar och gränser. Kraften att driva igenom våra värderingar och intressen i en allt mer auktoritär värld.

Den här världen behöver Europas mod till frihet, modet från 1989. Vi måste äntligen våga vara européer och agera europeiskt – utan några om och men!

Heiko Maas
Tysklands utrikesminister

Översättning: Valle Wigers

Heiko Maas
Heiko Maas Foto: Thomas Imo/Photothek
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons