Annons

Vi har för många jobbmöten – sant eller falskt?

Jobbmöten ses ofta som en onödig tidstjuv – ändå är de ett dagligt inslag på många företag. Borde vi begränsa tiden vi lägger på möten? SvD:s Emma Frans undersöker vad forskningen säger.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Påstående

De flesta arbetsplatser har regelbundna möten, trots att många anställda hatar dem och anser att möten är slöseri med tid. Ibland kan det kännas som om det knappt finns tid kvar till att faktiskt utföra sina arbetsuppgifter.

Stämmer det att vi har för många jobbmöten?

Missnöje med jobbmöten har också kopplats till missnöje med arbetet, och sambandet är starkare ju fler möten de anställda behöver delta i.

Genomgång

Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid som går åt till möten, det varierar så klart beroende på yrke och typ av arbetsplats. Men en amerikansk undersökning kom fram till att tidsåtgången för en genomsnittlig anställd är ungefär sex timmar i veckan. Generellt lägger chefer ännu mer tid än så på möten, enligt vissa uppskattningar runt 23 timmar i veckan. Det finns också undersökningar som visat att vi i dag tillbringar fler timmar i möten än vi gjorde förr¹.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Möten är på många sätt nödvändiga – till exempel för att möjliggöra samarbeten och utbyten av tankar. De är också viktiga för att inleda och fördjupa yrkesmässiga relationer. Att helt sluta ha dem är med andra ord inte optimalt. Däremot verkar det vara viktigt att undvika ineffektiva och onödiga möten.

Tid är som vi alla vet en begränsad resurs. Vi kan varken minska eller utöka dygnets timmar, även om det vore önskvärt ibland. Ju mer arbetstid vi lägger på möten desto mindre har vi kvar till andra uppgifter, och om vi försöker ta igen förlorad arbetstid genom att jobba över är det vår värdefulla fritid – tiden då vi ska hinna med återhämtning, vila och nöje – som vi offrar. Av denna anledning är det naturligtvis viktigt att få bort onödiga möten.

Alla möten är såklart inte onödiga, men många möten kan effektiviseras med relativt enkla medel.

Missnöje med jobbmöten har också kopplats till missnöje med arbetet, och sambandet är starkare ju fler möten de anställda behöver delta i ². Det är dock värt att notera att det handlar om just ett samband, dåliga möten behöver inte nödvändigtvis orsaka missnöjda anställda. Sambandet kan förklaras av bakomliggande faktorer eller så kallad omvänd kausalitet – det vill säga att missnöjda anställda också är mer benägna att ogilla möten

En översiktsartikel från 2018 sammanfattade forskning som gjorts kring hur möten kan effektiviseras – totalt nästan 200 artiklar ³. Först och främst är det viktigt att bara ha möte när det är nödvändigt samt att mötet har ett tydligt mål och inte pågår för länge. Det är också bra att begränsa antalet personer och bara inkludera de som verkligen behövs. Mötet bör börja på utsatt tid och att följa en tydlig dagordning. Deltagarna ska undvika att göra annat samtidigt och den som håller mötet ska uppmuntra alla att delta aktivt. Efter mötet är det fördelaktigt att snabbt få ut ett protokoll.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

En stor del av vår arbetstid tillbringas i möten, vilket oundvikligen gör att vi får mindre tid över till annat. Ineffektiva möten är resursslöseri och kan leda till missnöje bland anställda.

Alla möten är såklart inte onödiga, men många möten kan effektiviseras med relativt enkla medel.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons