Annons

”Vi har gått vidare med en annan typ av prov”

Replik från Helene Hellmark Knutsson (S).
Replik från Helene Hellmark Knutsson (S). Foto: Tomas Oneborg
Publicerad

REPLIK | LÄMPLIGHETSPROV

Sverige behöver fler kompetenta och behöriga lärare för att möta den lärarbrist som råder. Det var grunden till det uppdrag som regeringen gav till UHR om särskilda antagningsprov. Det är viktigt att fakta blir rätt och det som Lärarförbundet missat i sin debattartikel (SvD 14/10) är att det nya provet kommer ha en annan utformning än den tidigare försöksverksamheten.

Det finns lärarutbildningar där för många som påbörjar utbildningarna inte slutför utbildningarna, samtidigt som Sverige behöver fler behöriga lärare för att möta lärarbristen. Därför valde regeringen i somras att ge UHR i uppdrag att ta fram ett särskilt antagningsprov. Men i utformningen av uppdraget var regeringen väl medveten om den redovisning UHR lämnat om en utförd försöksverksamhet med så kallade lämplighetsprov. Därför valde regeringen att inte gå vidare med den typen av prov. I stället blev uppdraget till UHR att ta fram ett särskilt antagningsprov. Vilket handlar om ett mer specificerat prov för att ge särskild behörighet, med fokus på ämneslärarutbildningen.

Detta valde regeringen att göra eftersom det i dag är för få som slutför ämneslärarutbildningen. Den utbildningen utmärker sig som en lång akademisk ut­bildning, där en stor del av studierna utgörs av ämnesstudier. Det är då viktigt att de som läser till ämneslärare har motivationen och drivkraften att läsa klart utbildningen och bli lärare. Syftet med att gå vidare med ett särskilt antagningsprov för ämneslärarutbildningen var främst för att minska avhoppen genom att hitta motiverade studenter som genom antag­ningsprovet också förstår vad som är viktigt för att klara ut­bild­­nin­gen.

Annons

Den här typen av prov syftar ock­­­så till att ge en tydlig återkoppling till de sökande om vad som är viktigt för en lärarutbildning och det kommande läraryrket. Det kan öka motivationen att bli lärare eller så kan det få sökande att inse att lärar­ut­bild­ningen inte är något för dem. I stället för att kanske inse det först efter flera års studier. Det är bra för både samhället och individen.

Uppdraget om särskilda antagningsprov kombinerade regeringen också med ett uppdrag till UHR om att utreda en modell med högre krav för särskild behörighet. Arbetet hade en bred politisk enighet som grund, utifrån en samsyn om problematiken med att för få läser klart vissa lärarutbildningar.

Målet var att alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare. Vilket i längden är avgörande för att öka kunskapsresultaten i svensk skola.

Helene Hellmark Knutsson (S)
minister för högre utbildning och forskning

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons