Annons

”Vi har redan ett svenskt brandflyg – satsa på det!”

Vi måste utnyttja de svenska civila helikoptrarna mycket bättre vid framtida skogsbränder. De är kostnadseffektiva och företagen har oftast bra lokalkännedom. Det skriver Mattias Dahl, Transportföretagen, och Fredrik Kämpfe, Svenska Flygbranschen.

Under strecket
Publicerad

Helikoptrar vattenbombar skogsbranden på Grötingenberget, Jämtland, söndagen den 22 juli.

Foto: Robert Henriksson/TTBild 1 av 1

Helikoptrar vattenbombar skogsbranden på Grötingenberget, Jämtland, söndagen den 22 juli.

Foto: Robert Henriksson/TTBild 1 av 1
Helikoptrar vattenbombar skogsbranden på Grötingenberget, Jämtland, söndagen den 22 juli.
Helikoptrar vattenbombar skogsbranden på Grötingenberget, Jämtland, söndagen den 22 juli. Foto: Robert Henriksson/TT

DEBATT | SKOGSBRÄNDERNA

De 15-talet civila helikopterföretagen som är anslutna till Transportföretagen har ett 40-tal helikoptrar med utbildad personal, utrustning och tillstånd att hantera brandbekämpning och vattenbomba eldhärjad skog och mark från luften.

Många av dessa helikoptrar har under de senaste veckorna konstant bekämpat bränder i hela landet sida vid sida med räddningstjänsternas resurser. Men så var det inte tidigare i somras. Då stod de flesta av dessa helikoptrar på marken när istället försvarets helikoptrar kallades in. Detta trots att försvarets helikoptrar kostar betydligt mer per flugen timme och till skillnad från de privata ofta har långa inställelsetider till den brinnande skogen.

Det var först när militären meddelade att man inte längre var tillgänglig för brandbekämpning – oturligt nog samtidigt som bränderna ökade i omfattning – som telefonerna började gå varma hos helikopterföretagen. Från den tidpunkten fram till nu har de svenska helikopterföretagen anlitats i väldigt stor omfattning av räddningstjänsterna för att bekämpa och begränsa bränderna. Uppskattningsvis har man redan flugit runt 1000 timmar brandflyg.

Annons
Annons

Det här måste sättas in i ett vidare sammanhang. Vid den senaste skogsbranden i Sala-trakten uppskattas att försvaret flög cirka 15 timmar per dag under fyra dagar. Totalt upp mot 60 flygtimmar alltså, med en kostnad som kan ha överstigit 10 miljoner kronor beroende på vilka helikoptrar som användes. Motsvarande kostnad om civila helikoptrar utnyttjats hade stannat vid max 700 000 kronor. Den stora skogsbranden i Salatrakten 2014 hade kanske kunnat släckas inom ett par dagar om fler civila helikoptrar hade kallats in i ett tidigt stadium. Lång väntan på italienskt brandflyg förvärrade sedan situationen ytterligare med mycket stora risker och miljonskador som följd i onödan. I utredningen efter branden påpekades också att räddningstjänsten saknade planering att kalla in resurser utanför sin egen organisation, till exempel saknade man avtal med privata helikoptrar.

I en intervju i Sveriges Radio nyligen berättade en tjänsteman vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att den civila helikopterverksamhetens resurser inte används som den borde trots att MSB förser de kommunala räddningstjänsterna med information om den. Tjänstemannen berättade att det hela riskerar att bli en fråga om pengar eftersom kommunernas räddningstjänster avstår att ringa in privata entreprenörer för att det belastar den egna budgeten. Istället skickas förfrågan till Försvarsmakten, som kan göra insatsen gratis för den enskilda räddningstjänsten. Trots att den insatskostnaden är långt högre för samhället. När dessutom den militära helikoptern kan ha längre inställelsetid än en privat helikopter och man ändå tar den militära, så fungerar inte systemet effektivt, avslutar tjänstemannen.

Annons
Annons

Transportföretagen är mycket kritisk till denna situation som direkt påverkar villkoren för många av våra medlemsföretag, resulterar i ett stort och onödigt slöseri med skattemedel och försämrar Sveriges kapacitet att snabbt och effektivt bekämpa skogsbränderna.

Det står klart att de civila helikoptrarna är betydligt billigare än försvarets helikoptrar. Det står också klart att de civila helikoptrarna finns på plats runt om i hela Sverige, att de är insatsberedda, har stor lokalkännedom och kan snabbt vara på plats att bekämpa bränderna från luften. Att vara snabbt på plats för att släcka en brand är särskilt viktigt när det är väldigt torrt ute. Vid en skogsbrand i ett ’snustorrt Lycksele’ i förra veckan berättar räddningsledningen till Västerbottens-Kuriren att man direkt tog beslut om att kalla in en helikopter för att vattenbomba eftersom man med kraft ville slå ned branden i ett tidigt skede. Strategin lyckades och branden kunde släckas innan den spreds.

Genom att redan i förväg utarbeta smarta avtal mellan räddningstjänst och lokala helikopterföretag kommer släckningsresurserna närmare besluten och kan snabbt vara på plats, kanske snabbare än den kommunala räddningsstyrkan i väglöst land, och bekämpa elden innan den får spridning. Eventuella diskussioner om vems budget som i slutändan ska belastas får inte försena insatserna utan lösas separat. Viktigast är att räddningstjänsterna känner sig trygga med att begära in civila helikoptrar om det behövs för en snabb och effektiv brandbekämpning.

Både offentliga och privata resurser behövs för att säkra vårt samhälle vid olika former av samhällsstörningar. Vid stora kriser behövs hjälp även från försvaret och i vissa fall även utlandet. Våra civila helikopterföretag står emellertid beredda att när som helst sättas in för att upptäcka, bekämpa och begränsa skogs- och markbränder. Vid de pågående skogsbrändernas har de mycket tydligt visat vilken effektiv och pålitlig resurs de utgör. Om politikerna nu enbart satsar på att bygga ut statliga eller militära brandflygsresurser finns det en stor risk för väldiga fördyringar för skattebetalarna och att de civila resurserna konkurreras ut av offentliga aktörer och försvinner från marknaden. Då kommer Sveriges totala beredskapsförmåga allvarligt försämras.

Därför uppmanar vi politiker och myndigheter att satsa på det brandflyg vi redan har, nämligen det civila helikopterflyget.

Mattias Dahl
vd Transportföretagen
Fredrik Kämpfe
branschchef Svenska Flygbranschen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons