Annons

”Vi kommer att behöva mer el – och mer kärnkraft”

Oskarshamn 3 togs i kommersiell drift 1985 och har moderniserats för att kunna drivas vidare efter 2020. Oskarshamn 1 och 2 är däremot stängda.
Oskarshamn 3 togs i kommersiell drift 1985 och har moderniserats för att kunna drivas vidare efter 2020. Oskarshamn 1 och 2 är däremot stängda. Foto: Adam Ihse/TT

På en rättvis energimarknad är kärnkraften konkurrenskraftig. De ökande behoven av el gör det helt uppenbart att vi kommer att behöva alla former av fossilfri el framöver – inte minst kärnkraft, skriver debattörer.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KÄRNKRAFT

För över 50 år sedan fattade dåtidens svenska politiker ett mycket modigt och framsynt beslut. Sverige valde att satsa på kärnkraft istället för att bygga ut fossilbaserad elproduktion. Det var inte alls självklart att Sverige skulle välja kärnkraft. Många andra länder valde fossilspåret. Tack vare kärnkraften och vattenkraften kan vi idag dra nytta av stabil elförsörjning och ren natur. Vi har dessutom bland Europas lägsta elpriser.

Genom vår kärnkraft har vi minskat koldioxidutsläppen med miljontals ton jämfört med om vi hade satsat på fossilbaserad elproduktion. Svensk industri har haft tillgång till pålitlig, konkurrenskraftig och utsläppsfri el som har gynnat vår ekonomiska utveckling. Av samma skäl har företag som Facebook, Microsoft och Amazon valt att placera sina högförbrukande datacenter i just Sverige. Sådana val är inte längre självklara när vårt land hotas av elbrist och höga elpriser framöver.

För att nå klimatmålen behöver världen ställa om till koldioxidfri energianvändning till år 2050. Utmaningen är mycket större än att avfossilisera elnätet. Vi behöver använda el för att minska utsläppen i alla sektorer. Elektrifiering av transporter, byggnader och industriprocesser spelar en central roll för att nå klimatmålen. Detta kommer att ytterligare öka behovet av fossilfri el. Det globala elbehovet förväntas att fördubblas till år 2050. I Sverige väntas elbehovet öka med 60 procent fram till 2045, enligt Svenskt Näringslivs senaste prognos. För att möjliggöra en sådan omställning krävs det mycket större och medvetna satsningar på fossilfria energislag än vad som sker idag. Det är inte fråga om att välja en lösning; vi behöver tillvarata alla. Det är inte enbart vår åsikt. FN:s klimatpanel (IPCC) rapporterade samma slutsats i sin senaste klimatrapport.

Annons
Annons

Varifrån ska denna el komma? Det populära svaret är förnyelsebar energi. Om man lyssnar till de populära budskapen i dagens energipolitik slås man av lättsamheten i beskrivningarna: ”Allt är på väg att lösas!”, ”I Sverige har vi elöverskott”, ”Sol och vind är på god väg att elektrifiera vår framtid”.

Det är flera faror och överoptimistiska förhoppningar som gömmer sig i budskapet. Sol- och vindkraftverk har blivit billigare, men de är inte tillgängliga dygnet runt – året runt. Batterier som kan försörja hela städer i dagar och veckor kommer inte att realiseras inom överskådlig framtid. Stabilitets- och kapacitetsproblem på elnäten är ett faktum vilket kräver stora uppgraderingar. Kostnaderna för sådana åtgärder kommer att resultera i höga elpriser. Höga elpriser som gör att takten med vilken de fossila energialternativen trängs undan går mycket långsammare.

Vårt högindustrialiserade grannland Tyskland är kanske det mest talande beviset för att det är precis det som väntar oss om vi utan att tänka efter sväljer det enkla budskapet. Tyskland har satsat astronomiska summor på investeringar i sol och vind. Trots det har deras utsläpp av koldioxid inte minskat! Priset för el i Tyskland är för konsumenten cirka 3 kr/kWh, det vill säga dubbelt så högt som i Sverige.

En mycket viktig förutsättning för att vi ska lyckas med omställningen till fossilfritt är tillgång till el till rimliga priser. Man ska inte behöva välja mellan att ladda bilen eller värma huset. Det ska löna sig för företag att använda el istället för kol för tillverkning av cement till vår byggindustri, och så vidare.

Annons
Annons

Vårt budskap till allmänhet, politiker och makthavare är följande:

  • Kärnkraften har tillsammans med vattenkraften varit förutsättningen för utvecklingen av Sveriges tillväxt och välfärd. Utan vattenkraften och kärnkraften hade Sverige inte haft det välstånd kombinerat med så liten miljöpåverkan som vi har i dag.
  • Kärnkraften är avgörande för att nå de nödvändiga klimatmålen eftersom kärnkraften, liksom de förnybara energislagen, har låga koldioxidutsläpp och är fri från utsläpp av luftföroreningar.
  • Kärnkraften är stabil och förutsägbar. Den är tillgänglig under alla förhållanden och utgör tillsammans med vattenkraften ryggraden för Sveriges energiförsörjning.
  • Den svenska kärnkraften är beprövad och säker. Den fungerar sedan 50 år och den kan snabbt skalas upp. Svensk kärnkraft erbjuder en högeffektiv elektrifiering av energisystemet. Den har visat att den har förmågan att leverera hållbara energiomställningar, långt innan klimatförändringar var på allas läppar.

Vår uppmaning till våra politiker är att skapa en energimarknad som är rättvis där olika fossilfria energislag tillåts konkurrera på lika villkor. Vi ber inte om några särskilda förmåner för kärnkraft. Vi ser fram mot en energimarknad som tar hänsyn till de externa kostnaderna för olika energislag. En energimarknad som sätter ett korrekt värde på kärnkraftens väldokumenterade förmåga att leverera ett pålitligt elsystem. Det är viktiga värden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och avgörande för att vi i slutändan ska lyckas i kampen mot klimatförändringar.

Energimarknaden är vad våra politiker gör den till. Man kan inte klandra elbolagen för att stänga ned reaktorer när vi har en situation där kärnkraften ekonomiskt diskrimineras jämfört med övriga fossilfria alternativ. På en rättvis elmarknad är kärnkraften konkurrenskraftig. På en energimarknad som har som målet 100 procent fossilfritt istället för 100 procent förnybart finns förutsättningar för utbyggnad av nya reaktorer. Signalvärdet är mycket viktigt i en bransch som elbranschen med långa investeringshorisonter.

Missförstå oss inte, vi är inte motståndare till sol och vind. För att klara klimatutmaningen måste vi använda oss av alla tillgängliga medel, och vi kan inte bara välja det som ”känns” bäst. Det är ett högt spel man ägnar sig åt om man inte tillvaratar alla tillgängliga lösningar.

Marcus Eriksson
ordförande Sveriges Kärntekniska Sällskap
Hans Blix
före detta generaldirektör IAEA
Martina Sturek
ordförande Women in Nuclear Sverige
Take Aanstoot
ordförande Svenska Ekomodernisterna
Christer Gustafsson
ordförande Vi som stödjer Svensk Kärnkraft
Carl-Erik Magnusson
ordförande Miljövänner för Kärnkraft

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons