Annons

”Vi lånade ut 1 miljon – hur får vi tillbaka pengarna?”

Ett lån till sonen och hans dåvarande fru betalas inte tillbaka. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsjuridik, råder läsaren att om det är möjligt lösa tvisten utan advokat.

Under strecket
Publicerad

Flygbild över strandtomter i Stocksund.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 2

Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 2

Flygbild över strandtomter i Stocksund.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Flygbild över strandtomter i Stocksund.
Flygbild över strandtomter i Stocksund. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fråga: För sju år sedan köpte vår son samt hans fru ett hus i Stocksund. Men vid detta tillfälle hade dom inte pengar så det räckte, så vi lånade ut 1 miljon kronor. Till detta lån skrevs en överenskommelse som slog fast att om något hände mellan dem skulle lånet betalas tillbaka till oss. Båda har undertecknat detta.

Nu har det hänt, dom är skilda för ett år sedan men vi har inte sett till några pengar. Ska jag ta in en advokat för detta eller ska jag sända krav på pengarna till henne, plus uppräkning på 4 procent ränta?

Caroline Elander: Det är bra att ni har skrivit en överenskommelse om att lånet ska återbetalas vid en separation. Jag utgår från att denna överenskommelse är något slags skuldebrev och att den ränta du nämner omnämns i detta skuldebrev.

Annons
Annons

Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Utgångspunkten då fler personer står som betalningsansvariga för samma skuld är att de är så kallat solidariskt betalningsansvariga för skulden. Detta innebär att ni som långivare kan vända er till vem som helst av låntagarna för full betalning, men att den låntagare som har betalat skulden sedan kan vända sig till den andra låntagaren och kräva betalning för hälften av beloppet. Då jag inte har sett det aktuella skuldebrevet är det dock svårt att uttala sig om detta gäller i ert fall.

Ni nämner dock att er son och hans hustru är skilda. Det framgår däremot inte om det har skett en fördelning av deras tillgångar och skulder mellan dem efter skilsmässan, en så kallad bodelning. Er fordran på dem ska/skulle som regel ingå i denna bodelning.

Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.
Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt. Foto: Lars Pehrson

Om skulden fortfarande står i bådas namn, det vill säga ingen av dem har övertagit den i bodelningen, och denna har förfallit till betalning kan ni kräva betalning plus ränta från låntagarna. Beroende på utformningen av skuldebrevet finns det som ovan nämnts en möjlighet att ni kan kräva full betalning från er sons före detta hustru. Hon har dock därefter med största sannolikhet rätt att kräva er son på halva beloppet. Ni bör därför överväga om det är lämpligt att kräva betalning för endast halva lånet av er sons hustrus och därefter kräva er son på resterande del.

Innan ni vänder er till advokat anser jag dock att ni själva bör kontakta er sons före detta hustru och fråga om hon kan tänka sig att betala sin del frivilligt. Ett alternativ är också att, förutsatt att sonens före detta hustru inte uttryckligen motsätter sig detta genom att bestrida fordran, vända er till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande för att på detta sätt försöka få betalt för fordran.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons