Annons

”Vi måste kunna jämföra driftsformer i vården”

Offentliga aktörer bör vara öppna med hur effektiv vården är. Det borde inte vara möjligt att hemligstämpla de ekonomiska resultaten vilket är fallet idag. Vi har rätt att veta hur våra skattepengar förvaltas – även i den offentliga vården. Det skriver Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarna.

Under strecket
Publicerad

Christian Ekström och Sofia Linder.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Christian Ekström och Sofia Linder.

Foto: PressbilderBild 1 av 1
Christian Ekström och Sofia Linder.
Christian Ekström och Sofia Linder. Foto: Pressbilder

DEBATT | OFFENTLIG VÅRD

En av denna mandatperiods viktigaste politiska tvistefrågor har utan tvekan varit den om välfärdens finansiering. Allt för ofta har den dock enbart kommit att handla om vinster i välfärden. Trots massiv kritik valde regeringen att presentera ett förslag på vinstbegränsning, som den 7 juni röstades ner i riksdagens kammare. Det har länge varit uppenbart att förslaget inte skulle gå igenom.

Den politiska pajkastningen och den förenklade retoriken kan nu kanske avta, och förhoppningsvis kan debatten istället riktas mot det som är och hela tiden varit det verkliga problemet, vilket är förlusterna i välfärden. Och vad värre är: möjligheten för offentliga aktörer att hemligstämpla sina ekonomiska resultat med hänvisning till ”affärssekretess”, vilket omöjliggör nödvändiga utvärderingar av hur våra skattepengar förvaltas.

Annons
Annons

Som Skattebetalarna tidigare har kunnat visa i granskningen ”Mer välfärd för varje skattekronaså går offentligt drivna välfärdsverksamheter som regel med förlust. Och när offentligt driven välfärd går med förlust eller otillräcklig vinst måste detta täckas upp av skattebetalarna. Det är detta som dränerar resurserna till välfärden, inte eventuella vinster.

Utan insyn i välfärdsverksamheternas resultat kan dock detta dränage varken identifieras eller täppas till. Att det offentliga kan vägra att underkasta sig samma offentliga granskning som vilket aktiebolag som helst omöjliggör nödvändiga utvärderingar och jämförelser av effektiviteten mellan olika driftsformer, kommuner och landsting. Och hur ska vi då kunna säkerställa att landets skattebetalare får mesta och bästa möjliga välfärd för varje skattekrona?

Under arbetet med ovan nämnda rapport vägrade två av fyra granskade landsting att lämna ut det ekonomiska resultatet för sina vårdcentraler, med hänvisning till ”affärssekretess”. Då vi anser att medborgarna har rätt till insyn i hur deras skattepengar används så beslöt vi att överklaga landstingsbesluten i Västra Götaland och Västernorrland till respektive Kammarrätt. Ingen av kammarrätterna gav oss rätt, vilket naturligtvis var en besvikelse. Samtidigt kunde vi konstatera att kammarrättslagmannen – rättens tyngsta jurist – i Sundsvall var skiljaktig och ställde sig på vår sida. Det är ovanligt och en stark signal om att det finns en tvetydighet i lagstiftningen. Därför gick vi vidare och begärde prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).

Annons
Annons

HFD har nu meddelat att de inte ger prövningstillstånd i frågan. Det är djupt beklagligt. Vi anser att det är självklart att medborgarna ska kunna granska hur det offentliga använder skattepengar. Det är värt att påminna om att de två andra regionerna som granskades, Stockholms läns landsting och Region Skåne, båda ansett att motsvarande uppgifter är offentliga. Eftersom två regioner lämnat ut uppgifter och två vägrat, så är det uppenbart att det hade behövts ett klargörande av vad som gäller. HFD:s prövning hade varit en välbehövlig vägledning framåt.

Att kommuner har möjlighet att dölja sina resultat från granskning är ett allvarligt slag mot den öppenhet som är en stolt svensk tradition. För att åstadkomma transparens krävs nu en förändrad lagstiftning som möjliggör medborgarinsyn i den offentligt drivna verksamheten. Bara så kan vi få till stånd en situation där offentligt finansierad välfärd – oavsett driftsform – blir så effektiv och god som möjligt. Att det offentliga har möjlighet att dölja eventuella förluster i sina välfärdsverksamheter från de skattebetalare som står för notan riskerar att leda till det omvända.

Christian Ekström
vd Skattebetalarna
Sofia Linder
chefekonom Skattebetalarna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons