Annons

Emma Frans:Vi överskattar lyckan i att gifta oss och skaffa barn

Flera vetenskapliga studier går emot idén om att barn gör oss lyckligare – de gör livet meningsfullt, ja, men forskningen indikerar att människor faktiskt mår bättre av att inte ha barn. Socialt umgänge är avgörande, men inte heller äktenskap verkar vara en spikrak väg till varaktig lycka.

Under strecket
Publicerad

Många anser att äktenskap och barn är en förutsättning för ett lyckligt liv, men forskning på området ger en annan bild. Illustration: Thomas Molén

Många anser att äktenskap och barn är en förutsättning för ett lyckligt liv, men forskning på området ger en annan bild. Illustration: Thomas Molén

Många anser att äktenskap och barn är en förutsättning för ett lyckligt liv, men forskning på området ger en annan bild. Illustration: Thomas Molén
Många anser att äktenskap och barn är en förutsättning för ett lyckligt liv, men forskning på området ger en annan bild. Illustration: Thomas Molén

Vad skulle du svara om någon frågade dig vad som gör dig lycklig? För många av oss blir svaret att vi blir lyckliga av att umgås med familj och vänner.

Att detta svar ligger så nära till hands handlar inte bara om en känsla av att det är vad vi förväntas svara. Det ligger faktiskt mycket sanning i att vi mår bäst i sällskap av nära och kära.

Otaliga vetenskapliga studier visar samband mellan socialt umgänge och välbefinnande1,2. Människan är ett flockdjur och trots att vi lyckats skapa ett samhälle där vi inte är beroende av andra människors goda vilja är vi alltjämt biologiskt anpassade till en tid där grupptillhörigheten varit nödvändig för vår överlevnad.

Nej, sociala medier verkar inte kunna ersätta traditionellt socialt umgänge, åtminstone inte när det gäller effekterna på välbefinnande

Annons
Annons

Det är således inte konstigt att sociala interaktioner har en positiv påverkan på vårt välbefinnande. I vilken utsträckning socialt umgänge ger upphov till lycka, och till vilken grad känslor av välbefinnande gör oss benägna att umgås med andra, är dock oklart.

Får vi på samma sätt ett ökat välbefinnande när vi använder sociala medier? Nej, sociala medier verkar inte kunna ersätta traditionellt socialt umgänge, åtminstone inte när det gäller effekterna på välbefinnande. Bland personer som redan känner sig ensamma eller utanför verkar de som tillbringar mest tid på sociala medier också vara de som är minst lyckliga³.

När det gäller våra närmaste relationer anser många att äktenskap och barn är en förutsättning för ett lyckligt liv, men forskning på området ger en annan bild. Att studera hur äktenskap och barn påverkar välbefinnandet är inte enkelt. Personer som gifter sig och skaffar barn kan ha andra förutsättningar än personer som inte gör det, och skillnader i lycka mellan dessa grupper behöver inte förklaras av huruvida de är gifta eller har barn.

För att ta reda på orsakssamband brukar forskare traditionellt låta slumpen avgöra vilka personer som utsätts för något och vilka som får fungera som kontroller. Detta går naturligtvis inte att göra för att studera effekterna av till exempel äktenskap. För att komma närmare sanningen kring hur vår lycka påverkas av att vara gift har forskare istället följt personer över tid och studerat hur deras välbefinnande förändras efter olika livshändelser, som till exempel äktenskap och skilsmässa.

Annons
Annons

De flesta vetenskapliga studier på ämnet ger dock en helt annan bild och indikerar att människor faktiskt mår bättre av att inte ha barn.

En sammanfattande analys av 18 studier om effekterna av äktenskap och åtta studier om skilsmässa indikerade att giftermål gör dig olyckligare på sikt medan skilsmässa gör dig lyckligare³. Forskarna bakom studien förklarade dessa kontroversiella fynd med att trenderna beror på att den som precis ska gifta sig är väldigt lycklig och att det är naturligt att detta lyckorus på sikt avtar.

På motsvarande sätt är den som är på väg att skilja sig olycklig men även detta stabiliserar sig efter skilsmässan, vilket kan få det att se ut som om man blir lycklig av att skilja sig. Dessa förklaringar är rimliga, men det är ändå värt att poängtera att äktenskapet inte verkar vara en spikrak väg till varaktig lycka.

När det gäller sambandet mellan lycka och att skaffa barn tenderar vi människor att tro att föräldraskapet är centralt för ett meningsfullt och uppfyllande liv – och att barnlösa människors liv är tomt, mindre givande och ensammare än föräldrarnas liv. De flesta vetenskapliga studier på ämnet ger dock en helt annan bild och indikerar att människor faktiskt mår bättre av att inte ha barn. Även om vi inte blir lyckligare av att få barn verkar dock föräldraskapet vara något som gör att livet känns mer meningsfullt⁴.

Sammanfattning:

Socialt umgänge och meningsfulla relationer är nära kopplat till lycka. Det är svårt att studera exakt i vilken utsträckning olika typer av relationer påverkar vårt välbefinnande, men det verkar faktiskt som om vi överskattar i vilken utsträckning äktenskapet och föräldraskapet gör oss lyckligare. Användande av sociala medier verkar inte heller vara något som ökar vårt välbefinnande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons