Annons

”Vi ser en öppning för reformer på Kuba”

Svenskt utvecklingssamarbete måste finnas även när det finns svårigheter, vi vill ju bidra till förändring. Det skriver statssekreterare Ulrika Modéer om biståndet till Kuba i en replik till Erik Jennische.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | BISTÅND

Allt svenskt utvecklingssamarbete tar sin utgångspunkt i och strävar mot respekt för mänskliga rättigheter. Vi ska veta var vi står och vilken utveckling vi vill se. Samtidigt gäller det att se att samhällsförändring tar tid. Att vara på plats ökar möjligheten för samtal och dialog. Vi tror att det är vägen framåt för Kuba och det kubanska folket. Erik Jennische från Civil Rights Defenders beskriver i sin artikel 29/9 ett Kuba med arresteringar, trakasserier och begränsade civila och politiska rättigheter. Regeringen känner igen den bilden, även vi tar del av dessa rapporter och oroas över bristande demokrati och mänskliga rättigheter.

Samtidigt ser vi också en annan bild. Ett Kuba i förändring, med försiktiga reformer och dörren på glänt till omvärlden. Den bilden har också USA, EU och många andra länder som valt att föra dialog med Kuba, skriva under avsiktsförklaringar eller initiera samarbetsavtal. Vi ser en öppning för dialog och reformer på Kuba. Den öppningen vill vi ta vara på.

Svenskt utvecklingssamarbete verkar sedan länge i svåra sammanhang – till exempel i länder där det finns brister vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Fattigdom och brist på demokrati går tyvärr ofta hand i hand. Svenskt utvecklingssamarbete ska inte bara finnas i enkla kontexter, vi vill ju bidra till förändring.

Det är helt centralt för oss att utgå ifrån vad förändringsaktörer i respektive land lyfter. De krafter som kan verka för en positiv utveckling spelar en nyckelroll. Inom det kubanska civila samhället finns olika åsikter, precis som i det svenska. Samtidigt vet vi att de flesta som arbetar för reformer i Kuba är eniga om att omvärlden måste vara närvarande i landet, för att bevittna skeenden och stötta positiva initiativ.

Med Sveriges nya strategi för bistånd till Kuba kommer insatserna riktas mot främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, men också mot reformer och en modernisering av landet. Förändringar kan ta lång tid, men vi är övertygade om att dialog och insatser riktade mot förändringsaktörer är rätt väg att gå.

Ulrika Modéer

statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons