Annons

”Vi slopar regeringens straffskatt på äldre”

Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor.
Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor. Foto: Claudio Bresciani/TT

Den har kostat välfärden miljardbelopp och tvingat bort fullt arbetsförmögna människor från arbetsmarknaden. Nu slopar vi de rödgrönas straffskatt på äldre, skriver Kristdemokraternas Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SKATT

I dag slopas den särskilda löneskatten för äldre som arbetar, tack vare att Kristdemokraternas och Moderaternas budget för 2019 vann gehör i riksdagen. Kostnaden för arbetsgivare att behålla eller nyanställa de som fyllt 65 sänks därmed med hela 6,15 procent av lönen.

Nu får både företag och offentliga verksamheter bättre möjlighet att ta tillvara erfarenheten och kompetensen hos dem som har lång yrkeserfarenhet. Inte minst handlar det om barnmorskor, lärare och undersköterskor som kan stanna kvar längre på arbetsmarknaden – om de orkar och vill.

Sedan S/MP-regeringen införde extrabeskattningen på äldres arbete 2016 har den särskilda skatten belastat välfärdens verksamheter med 1,9 miljarder kronor, baserat på statistik från SCB och SKL. Det hade räckt för att anställa 3 385 barnmorskor, 4 819 undersköterskor eller 4 223 förskollärare under ett helt år.

S/MP-regeringen gjorde det dyrare att ha äldre personal anställd trots larmrapporter om kompetensbrist inom vård, omsorg och skola från bland andra SKL. Fram till 2026 beräknas 200 000 personer behöva rekryteras i välfärden, utöver de 300 000 som behöver anställas för att täcka upp för pensionsavgångar. Det innebär enorma problem för svensk välfärd.

Annons
Annons

En av de strategier som SKL har föreslagit för att möta rekryteringsbehovet är att förlänga arbetslivet. Alla partier i pensionsgruppen är också rörande överens om att vi behöver arbeta något längre nu när vi lever längre – för att klara bättre pensioner. Trots detta har S och MP valt att föra en politik som går i motsatt riktning.

Nu blir det ändring på det. Med lägre kostnader för kommuner och landsting att ha äldre anställda skapas utrymme att till exempel göra som i Helsingborg stad, där äldre medarbetare kan få arbeta 80 procent, med 90 procents lön och full pensionsinbetalning. De äldre guidar de yngre in i yrket och delar med sig av den ”tysta kunskap” de besitter. Det är ett bra sätt för äldre att få jobba kvar, även när kroppen inte orkar lika mycket som förr.

I januarisamarbetet har C och L prioriterat sänkta arbetsgivaravgifter för skolungdomar – trots att åtgärden dömts ut som ineffektiv och riskerar påverka ungdomars skolgång negativt, enligt Konjunkturinstitutet.

Att fler äldre stannar kvar i arbetslivet hindrar ju inte heller ungdomar som vill in på arbetsmarknaden. Tvärtom. Forskning visar att med en hög sysselsättningsgrad bland äldre följer också en hög sysselsättningsgrad bland yngre. Antalet arbeten är inte statiskt utan ökar när fler vill arbeta.

Att få möjlighet att fortsätta vara del av en arbetsgemenskap, oavsett om det är på hel- eller deltid, har också positiva effekter för den enskilde. Förutom att privatekonomin stärks, kan övergången till pensionslivet bli lättare. Forskning kring ensamhet och depression hos äldre har bland annat visat på att en känsla av isolering och att vara bortkopplad, främst från tidigare arbetskamrater, kan framkomma i samband med pensionsavgång.

Många äldre vill dessutom stanna kvar på arbetsmarknaden. I en Sifo-undersökning beställd av Swedbank angav hälften av 64–65-åringarna att de tänker arbeta längre. Och av alla i undersökningen som angett att de vill arbeta längre än till 65 uppger 60 procent det sociala som huvudanledning. Det visar hur viktig arbetsgemenskapen är.

Detta spelar stor roll för oss kristdemokrater när vi utformar vår politik. Tack vare den politiken kommer fler äldre som vill nu få chansen att jobba lite längre och såväl näringslivet som välfärdens viktiga verksamheter dra nytta av deras insatser. Och i stället för de nära 2 miljarder som kommuner och regioner betalat in extra till staten får de behålla mer resurser till välfärden.

Ebba Busch Thor
partiledare Kristdemokraterna
Jakob Forssmed
vice partiledare Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons