Annons

Viktig detalj påverkar hur arvet får användas

Kan en änkling testamentera all sin egendom till ett av barnen? Advokat Caroline Elander, SvD:s expert inom familjejuridik och arvsrätt, svarar på läsarfrågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har en släkting som lever som änkling efter sin avlidna hustru. Han vill testamentera allt han har och äger, bland annat en fastighet, till ett av barnen. Är det möjligt och hur ska han i så fall gå tillväga?

Caroline Elander: Det framgår av din fråga att din släkting är änkling. Detta innebär att han med största sannolikhet har ärvt sin avlidna maka då hon gick bort.

Det framgår dock inte av din fråga huruvida det fanns ett testamente mellan din släkting och hans hustru, vilket innebär att jag inte kan veta om din släkting har ärvt sin maka med så kallad fri förfoganderätt eller full äganderätt.

Annons

Har din släkting ärvt sin maka med fri förfoganderätt, vilket är det som är mest förekommande, så får han inte styra över den del han ärvt av sin maka genom testamente. En del av hans tillgångar ska vid hans bortgång tillfalla hans hustrus arvingar enligt lag eller testamente. Resterande del av kvarlåtenskapen kan din släkting dock styra över genom ett testamente.

Hans övriga barn har rätt till sin laglott.

Har din släkting ärvt sin maka med full äganderätt kan han upprätta ett testamente över all egendom.

Det han ska ha i beaktande är dock att hans övriga barn, oaktat testamentet och om han har ärvt med fri förfoganderätt eller full äganderätt, har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad de skulle ha erhållit om det inte fanns ett testamente.

Avgörande i detta fall är således om din släkting ärvt sin hustru med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Detta styr hur stor del som din släkting får styra över genom sitt testamente och hur stor del som han kan välja att testamentera endast till sitt ena barn med reservation för övriga barns rätt till sin laglott.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons