Annons

Vilka rötter kryper under partiernas stenar?

Hur ser partiernas rotsystem ut?
Hur ser partiernas rotsystem ut? Foto: Hussein El-Alawi/IBL Bildbyrå
Under strecket
Publicerad

Gäst | Rotsaker

Vi har sedan valet i höstas hört olika partiföreträdare i riksdagen tala med djupa brösttoner om hur vissa andra partier har en bakgrund, som gör att man absolut och ovillkorligt måste ta avstånd ifrån dem. Inga samtal eller förhandlingar kan tillåtas. När Ebba Busch-Thor nu säger sig vilja tala med alla partier i riksdagen, väcker det en storm av kritik.

De som talar om partiers komprometterade rötter, brukar likväl inte inkludera vänsterpartiet, tidigare vänsterpartiet kommunisterna, ett strängt Moskvatroget parti. Till dess bakgrund hör att man länge var helt ryggmjuka gentemot en massmördare som Josef Stalin. Det hindrade inte socialdemokraterna att föra parlamentariska förhandlingar med dem och räkna in dem i regeringsunderlaget under decennier.

De allra flesta inom den politiska sfären vet att många partier har otvättad byk. Exempelvis har artiklar och böcker belyst det faktum att Per-Olof Sundman, som var författare och riksdagsman för Centerpartiet, var aktiv nationalsocialist under 1930- och 40-talen.

Annons
Annons

Centerpartiet, eller Bondeförbundet som det då hette, hade vid den tiden en känd professor som riksdagsman, Sten Wahlund. Denne var statistiker vid institutet för rasbiologi i Uppsala och publicerade bland annat en studie av samernas rasegenskaper tillsammans med institutets chef Herman Lundborg. Otto Wallén, en annan riksdagsman för bondeförbundet, var uttalad antisemit.

För dagens centerledning kan en läsning av partiets grundprogram från 1933 också vara av intresse, inte minst om temat för dagen är partiers rötter och eventuella rasism. Där står under punkt IV:

”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.

Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser.”

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, men någon stor uppgörelse inom centern med sitt förflutna har inte skett, trots att forskningen konstaterat att partiet var det avgjort brunaste då. En ytligt hållen essä av en amatörforskare, är det mesta som presterats.

Några av de ledande mediepersoner som i dag ropar att vissa partier har ett förflutet som för evigt dömer dem till fredlöshet, tycks ha glömt att de själva bara för några år sedan påpekade ett lika klandervärt eller än värre förflutet just hos centerpartiet.

Kanske är det så att de flesta partier har något som kryper under stenarna, om man är villig att lyfta på dem. Kanske är det också så, att en deklaration att man är beredd att tala med alla partier i riksdagen innebär en något lägre grad av hyckleri, än att skenheligt utgå från att just man själv har en själ vit som snö och ett alldeles obefläckat förflutet.

Det kan finnas skäl att påminna sig Max Webers dictum, att partier bor i maktens hus och att fagert tal inte sällan är till för att dölja underliggande maktambitioner.

EMIL UDDHAMMAR är professor i statskunskap vid Linnéuniversitetet.
emil.uddhammar@lnu.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons