Annons

Per Gudmundson:Vilket Sverige kommer vi ha om 45 år?

Under strecket
Publicerad

Hur ser Sverige ut, med dagens politik, om 45 år? Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade sin prognos vid ett seminarium i Visby på tisdagen. I mycket är demografin en fråga om migrationen.

SCB:s huvudscenario utgår ifrån att antalet konflikter i världen blir färre på sikt. Oroligheterna förutspås vidare äga rum i delar av världen som inte genererar så kraftiga migrationsströmmar till Europa. Dagens rekordhöga invandring antas kulminera om ett par år (på grund av Syrien), med en topp på 170 000 invandrare, för att sedan stabilisera sig strax ovanför 100 000 årligen fram till år 2060.

Om antagandena stämmer har Sverige då 12,9 miljoner invånare, varav 22 procent kommer att vara födda i utlandet.

I ett annat scenario minskar Sveriges attraktivitet, på grund av långa handläggningstider etcetera, samtidigt som Sverige stramar åt invandringen från utomeuropeiska länder. Då kommer Sverige att tämligen stabilt ha strax över 10 miljoner invånare, och en befolkningssammansättning ungefär som nu, med 12 procent utrikes födda (ner från 16 i dag).

SCB har också ett scenario med högre migration. Även där antas invandringen nå en topp om ett par år, för att sedan gå från 140 000 till 160 000 per år. Världen fortsätter att vara konfliktfylld på samma nivå som i dag, och primärt Mellanöstern och Afrika söder om Sahara väntas generera migrationsströmmar. År 2060 kommer då Sverige att ha 14,9 miljoner invånare, varav 30 procent födda utomlands.

Något scenario där världen blir en ännu värre plats än i dag har inte gjorts. SCB räknar inte med konflikter i närområdet eller så kallade klimatflyktingar, till exempel.

Pessimisten får uppenbarligen räkna själv.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons