Annons

”Vill inte att min sonhustru ska ärva mig – hur gör jag?”

Räcker det att skriva att arvet är enskild egendom eller bör det skrivas att arvet ska gå direkt till barnbarnen? SvD:s familjadvokat Caroline Elander Knip ger råd på hur ett testamente kan formuleras – för att sonhustrun inte ska få ärva. 

Under strecket
Publicerad

Min sonhustru tycker inte om mig, om jag uttrycker mig fint.
Arvet efter mig skall gå till mina två barn som enskild egendom.
Vad händer om min son avlider före sin hustru? Jag vill att min sons arv skall gå till deras två barn, mina barnbarn. Kan jag skriva något?

Anonym

När en gift person avlider ska det enligt lag göras en bouppteckning. I denna ska båda makarnas tillgångar och skulder antecknas per den först avlidne makens dödsdag. Även enskild egendom ska anges i bouppteckningen. Avlider din son före din sonhustru ska således arvet efter dig antecknas i bouppteckningen såsom din sons enskilda egendom.

Innan arvet efter din son ska fördelas mellan hans legala eller testamentariska arvingar ska en bodelning göras på samma sätt som om äktenskapet upphört på grund av skilsmässa. Det din son fått i arv efter dig som enskild egendom kommer inte att ingå i den bodelningen. 

Om makarna endast har gemensamma barn måste de enligt huvudregeln vänta med att få ut sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Din sonhustru kommer därför, om din son inte skriver ett testamente som säger annat, att ärva alla din sons tillgångar, även den enskilda egendom, och dina barnbarn får del av sitt farsarv först då även hon har avlidit.

Annons
Annons

Den del som hon ärver efter din son ärver hon med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kan använda och förbruka egendomen men hon får inte testamentera bort egendomen eller ge bort denna hur hon vill.

Det faktum att din sons arv efter dig är enskild egendom påverkar hur stor del av de totala tillgångarna som din sonhustru själv får styra över genom ett testamente. Utgör din sons totala tillgångar, de enskilda egendomen inkluderad, exempelvis 60 % av de totala tillgångarna per dödsdagen är det 60 % av de återstående tillgångarna vid din sonhustrus död som barnbarnen har rätt att få i arv efter din son. Sonhustrun kan endast disponera över resterande del genom testamente, det vill säga 40 %.

För att förhindra att din sonhustru fritt får använda och förbruka din sons arv efter dig bör du upprätta ett testamente där du anger att dina barnbarn ska ärva dig om din son har avlidit före dig. Arvet efter dig kommer då att tillfalla dina barnbarn direkt.

För det fall dina barnbarn är minderåriga och du inte önskar att din sonhustru får förvalta deras del av arvet i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare finns även möjligheten att i ditt testamente utse en särskild förvaltare. Den särskilda förvaltaren får då i uppdrag att istället för deras mor förvalta pengarna till dess de har uppnått en särskild ålder. 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons