Annons

”Vill vara del i sin dotters liv – vad kan vår son göra?”

Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Mamman stänger honom ute. Har man som far i en utomäktenskaplig relation inte rätt till delad vårdnad? undrar farföräldrarna. Advokat Caroline Elander Knip, SvD:s expert, svarar.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Vi har nyligen blivit farmor och farfar till vårt första barnbarn. Hon har nu hunnit fylla tre månader. Tyvärr är situationen inte så bra som den hade kunnat vara då vår son och flickans mamma har haft det lite komplicerat. Hon blev gravid tidigt i relationen och planerade aldrig att skaffa barn. I dag är de inte är ett par men vår son vill väldigt gärna vara en del i sin dotters liv. De har skrivit under ett papper så att faderskapet är registrerat men när frågan om gemensam vårdnad kom upp tvärvägrade mamman.

Vår son trodde att man automatiskt fick gemensam vårdad. Kan hon motsätta sig det på det här sättet? I dag får han bara träffa sin dotter när det passar mamman och hon agerar precis som att hon var den enda föräldern. Vad kan han göra?

/Farmor och farfar

Om modern inte vill gå med på att ge er son del i vårdnaden kan Familjerätten erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal.

Caroline Elander-Knip: Frågan om faderskapet och vårdnaden av ett nyfött barn är beroende av om barnets mor är gift eller inte då barnet föds. Lagen utgår ifrån att de flesta som skaffar barn tillsammans också är gifta. Om ett barn föds inom äktenskapet finns det en presumtion för att mannen som modern är gift med är far till barnet och han kommer då per automatik att bli registrerad som far och parterna får då också per automatik gemensam vårdad om barnet. I det fallet behövs det inte undertecknas några handlingar.

Annons
Annons

När ett barn istället föds utom äktenskapet, när föräldrarna exempelvis är samboende, måste faderskapet fastställas. Detta har socialnämnden i den aktuella kommunen en skyldighet att vara behjälplig med. I många fall tillfrågas mamman om vem som är far och båda föräldrarna får underteckna en handling varefter faderskapet kan registreras.

Det verkar som att det är det som er son och flickans mamma har gjort. Om mamman är osäker på vem som är far till barnet kan faderskapet fastställas efter en DNA-analys.

När det gäller vårdnaden får mamman per automatik ensam vårdad om ett barn som föds utom äktenskapet. I många fall vill föräldrarna ha gemensam vårdad och då undertecknar föräldrarna en handling även angående vårdnaden i samband med att faderskapet fastställs. Mamman har dock, precis som nu verkar ha skett, en möjlighet att inte skriva på handlingarna om gemensam vårdad.

Om modern inte vill gå med på att ge er son del i vårdnaden kan Familjerätten erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal för att försöka få föräldrarna att komma överens i denna fråga och i frågor som rör barnets boende och umgänget med barnet.

Om er son och flickans mamma inte kan komma överens kan er son kontakta ett ombud för att med dennes hjälp försöka nå en överenskommelse eller, om inte detta heller går, inleda en process i domstol för att få ett beslut om vårdnaden och barnets boende och umgänge.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons