Annons

Vinnande recept – enkelt språk och normkritik

Ida Friedmann (längst t v), Susen Schultz, Jenny Andersson och Moa Lindholm på 1177 Vårdguiden tar emot Klarspråkskristallen av kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Ida Friedmann (längst t v), Susen Schultz, Jenny Andersson och Moa Lindholm på 1177 Vårdguiden tar emot Klarspråkskristallen av kulturminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Alexander Katourgi/Språkrådet

Tydligt och lättbegripligt är ledord för språkarbetet på 1177 Vårdguiden, den nationella sajten om sjukdomar och hälsa. Alla ska kunna förstå. Nyligen belönades sajten med Klarspråkskristallen.

Under strecket
Publicerad

En gång i veckan har redaktionen på 1177 Vårdguiden språkverkstad. Då gnids texter och formuleringar mot varandra, och frågor som ”Fungerar den här ingressen?” och ”Kan vi hitta ett enklare sätt att förklara det här?” kommer upp på bordet. Det är ett tillfälle att slipa på ordvalet och göra språket tydligare och lättare att förstå för den som ska använda hemsidan.

– Det är en demokratifråga. Alla har rätt att förstå sin sjukdom, säger enhetschefen Pernilla Lindström.

1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här går det att läsa om olika sjukdomar och diagnoser, få behandlingsråd och kunskap om patientlagen. Det går också att ringa till 1177 och få prata med en sjuksköterska.

Vårdguiden vänder sig till alla i samhället, en utmaning när det kommer till språket. Medicinska termer och vårduttryck är ofta komplicerade och måste ersättas av mer lättbegripliga ord, utan att förlora i trovärdighet. ”Sätta ut” läkemedel blir ”sluta med”, i stället för ”injektion” skrivs ”spruta” och ”intravenöst” blir ”direkt i blodet”. Ordet ”smärta” används bara i undantagsfall.

Annons
Annons

– Vi använder ”ont” i stället. Smärta kan uppfattas som ett väldigt starkt ord, det kan skrämma. ”Ont” är lättare att ta till sig. Dessutom är ”smärta” ett svårare ord att förstå, till exempel för den som inte har svenska som förstaspråk.

Hen tycker vi är ett mycket användbart ord. Det har vi fått mycket kommentarer om, men det börjar bli mer accepterat.

Det normkritiska perspektivet är viktigt, säger Pernilla Lindström. Till exempel ska det helst inte stå att ett tillstånd är ”normalt” – då finns en risk att den som inte har det exakt så känner sig onormal. ”Vanligt” är ett bättre och mer inkluderande ord.

– Kön skriver vi nästan aldrig ut. Man behöver inte relatera allt till könet. Och hen tycker vi är ett mycket användbart ord. Det har vi fått mycket kommentarer om, men det börjar bli mer accepterat, säger Pernilla Lindström.

Nu har 1177 Vårdguidens språkarbete belönats med Språkrådets klarspråkskristall. Priset delas ut en gång om året och går till en myndighet, kommun eller landsting som lyckats särskilt väl med sitt klarspråkarbete, alltså att använda ett klart och begripligt språk i texter som riktar sig till allmänheten. Eller ”vårdat, enkelt och begripligt” som det står i språklagen.

Vi försöker ha invånarens perspektiv och vill att det ska kännas som ett samtal att läsa våra sidor.

Arbetet med språket på 1177 Vårdguiden tar aldrig slut. Varje text ska med jämna mellanrum uppdateras, faktagranskas och revideras. Nya diagnoser kommer till och nya frågor och behov uppstår. Umo.se är en särskild sajt om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år, och där är tilltalet lite annorlunda, mer anpassat till en yngre målgrupp. Delar av det materialet finns även översatt till fem olika språk samt till lättläst svenska, särskilt riktad mot nyanlända och andra som inte har svenska som förstaspråk.

– Vi försöker ha invånarens perspektiv och vill att det ska kännas som ett samtal att läsa våra sidor. Vardagligt. Och så ska man känna sig stärkt efteråt, säger Pernilla Lindström.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons