Annons

”Visade sig att pappa gett bort större delen av arvet”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Strax innan fadern dog gav han bort ett större penningbelopp till brevskrivarens halvsyster. SvD:s familjeadvokat svarar på frågan om det bör anses vara förskott på arv – och hur det förstärkta laglottsskyddet fungerar.

Under strecket
Publicerad

Carolina Elander Knip, advokat.

Carolina Elander Knip, advokat.

Fråga: Min pappa gick nyligen bort efter en tids sjukdom och vi har börjat arbetet med bouppteckningen. Pappa bodde sedan ett 30-tal år tillbaka ihop med en kvinna och de har ett barn tillsammans. Pappa hade inte några fler barn än oss två.

Det har nu visat sig att pappa gett bort ett större penningbelopp till min halvsyster och till sin sambo strax innan han dog. Detta när han visste att han var väldigt sjuk och antagligen inte skulle klara sig. Det här innebär att det knappt finns något kvar att ärva efter pappa.

Kan jag göra något åt detta?

Carolina Elander Knip, advokat.
Carolina Elander Knip, advokat.

Carolina Elander Knip: Att föräldrar ger ett eller flera av sina barn olika typer av gåvor och lån under sin livstid är mycket vanligt och fullt tillåtet. När en bröstarvinge har fått en gåva ska det dock enligt huvudregeln i lag ses som ett förskott på arv. Detta för att lagstiftaren utgår ifrån att de flesta föräldrar inte vill göra någon skillnad mellan sina barn.

Huvudregeln gäller om den avlidne inte har upprättat ett gåvobrev, testamente eller liknande där det framgår att gåvorna inte ska anses utgöra förskott på arv.

Annons
Annons

Det här innebär med största sannolikhet, förutsatt att det inte framgår annat av exempelvis ett gåvobrev, att den penninggåva som din halvsyster i egenskap av bröstarvinge har fått ska anses utgöra förskott på arv i det kommande arvskiftet efter er far. Gåvovärdet läggs då till den övriga kvarlåtenskapen innan det fastställs hur arvet ska fördelas mellan arvingarna.

Finns en möjlighet att angripa gåvorna genom det förstärkta laglottsskyddet.

Skulle det visa sig att det belopp som din halvsyster har fått i förskott på arv är större än vad hon faktiskt skulle ha rätt att ärva efter er far är det viktigt att ha i beaktande att hon inte behöver betala tillbaka mellanskillnaden till dödsboet om det inte tydligt framgått att så ska ske när gåvan gavs. I de fallen får resterande arvingar dela på den kvarlåtenskap som finns kvar.

Det finns även en möjlighet att angripa både gåvan till din halvsyster och gåvan till din fars sambo genom det som kallas för det förstärkta laglottsskyddet. För att en gåva ska gå åter och för att värdet av densamma ska återbäras till kvarlåtenskapen kräver lagen emellertid att gåvan antingen har givits bort relativt nära inpå dödsfallet eller att den avlidne har gett bort egendomen på sådana villkor att den är att likställa med ett testamente.

Detta kan exempelvis vara att den avlidne under sin livstid gett bort en fastighet till någon men fortsatt att nyttja fastigheten, betala för den och i övrigt disponera den precis som innan gåvotillfället.

Om din pappa har gett bort gåvor i nära anslutning till att han avled talar detta för att de kan vara att likställa med testamente vilket ger effekten att gåvorna ska ingå i kvarlåtenskapen vid beräkningen av din laglott.

Viktigt att notera är dock att man som bröstarvinge måste göra gällande denna rättsregel genom att väcka talan vid domstolen inom ett år från det att bouppteckningen avslutades. Görs inte detta har möjligheten att återbära gåvan gått förlorad.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons