Annons

”Visitationszoner bryter mot rättsstatens principer”

Milena Axklo, Lovisa Kronsporre och Dana Pourkomeylian, Centerpartiets ungdomsförbund.
Milena Axklo, Lovisa Kronsporre och Dana Pourkomeylian, Centerpartiets ungdomsförbund. Foto: Pressbilder

Vi måste reagera när etablerade partier rör sig i en riktning som hotar och försvagar individens grundläggande rätt att vara skyddad från ingrepp från staten. Det skriver Milena Axklo, Lovisa Kronsporre och Dana Pourkomeylian, Cuf.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KRIMINALPOLITIK

I somras gick Moderaterna ut med förslaget att införa visitationszoner, platser i utsatta områden där visitation ska kunna ske av människor utan att misstanke om brott föreligger. I bakgrund av den senaste tidens skoningslösa skjutningar har förslaget vädrat ny morgonluft, då nu även Sverigedemokraterna anslutit sig till förslaget. SSU gick i början av september ut och krävde att polisen ska få ”förhöra varenda person” en kriminell träffar och att ”orosanmälningar ska göras på varenda unge i deras närhet”. Att etablerade partier med ambition att vara statsbärande lägger förslag som så tydligt bryter mot rättsstatens grundläggande principer är oroväckande, och oacceptabelt.

Visitationszoner bryter mot svensk grundlag: regeringsformens bestämmelse om var och ens grundläggande rätt till skydd mot kroppsvisitation och rättsstatens mest grundläggande princip om oskyldighetspresumtion. Att man är oskyldig tills motsatsen bevisas är den princip som skyddar individen mot statligt maktmissbruk, en princip som går hand i hand med skyddet mot kroppsvisitation. Utan dessa rättsskydd är individen blottad inför statliga övergrepp, och ett sluttande plan på vilket övergreppen (i enlighet med historiens lärdomar) blir allt mer ingripande skapas.

Annons
Annons

Vi ser i flera europeiska länder hur rättsstatens principer hotas. I Polen och Ungern har de senaste åren yttrandefriheten begränsats och domstolarnas självständighet minskat. Med anledning av utvecklingen har Europaparlamentet efterfrågat strategier för att säkerhetsställa att rättsstatens principer efterlevs. En månad innan Moderaternas förslag gick EU-kommissionen ut med ett meddelande om planenAtt stärka rättsstatsprincipen inom unionen. En åtgärdsplan”. Partigruppen Renew som Centerpartiet är en del av i Europaparlamentet är inte nöjd med kommissionens förslag. Gruppen anser att vi behöver en tydligare och bättre mekanism för att slå vakt om rättsstatens principer och följa upp efterlevnaden av dem i medlemsländerna. Det håller Cuf med om.

Vi måste få bukt med problemen med kriminaliteten i utsatta områden, här håller vi med Moderaterna. Men vi vill se seriösa förslag för att göra det möjligt, det handlar bland annat om mer resurser till polisen för att kunna öka den polisiära närvaron i utsatta områden. Utöver de rättsstatliga principerna är det mycket tveksamt vilken effekt införandet av visitationszoner skulle medföra. På Nordirland tillämpas ett liknande system, men där leder en så låg andel som 7 procent till arrestering.

Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar och sin egen kropp är ett grundläggande fundament i det öppna och demokratiska samhälle som vi som liberala kämpar för. Att införa visitationszoner är ett tydligt avsteg från rättsstatens principer. Vi måste få bukt med den organiserade brottsligheten men den väg som Moderaterna vill gå och som Sverigedemokraterna nu anslutit till kan vi inte acceptera. När etablerade partier rör sig i en riktning som hotar och försvagar individens grundläggande rätt att vara skyddad från ingrepp från staten måste vi reagera – och agera.

Milena Axklo
ledamot i förbundsstyrelsen Cuf
Lovisa Kronsporre
ledamot i förbundsstyrelsen Cuf
Dana Pourkomeylian
ledamot i förbundsstyrelsen Cuf

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons