Annons

Visselblåsare: Storbanker vidöppna för penningtvätt

Hemliga dokument från Finansinspektionen avslöjar omfattande kritik mot SEB och Swedbank. Myndighetens experter hittade stora hål i båda bankernas skyddsnät mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ville utdöma böter eller varning. FI:s ledning lade locket på.

Publicerad
Visselblåsarna som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen.
Visselblåsarna som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

SvD Näringsliv har tidigare kunnat avslöja hur Finansinspektionens utredare påträffade allvarliga brister hos fyra sparbanker när det kommer till deras arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu kan SvD avslöja att även storbankerna SEB och Swedbank fått massiv kritik från utredarna.

Kritiken mot de svenska storbankerna är skarpt formulerad i en hemlig promemoria från förra året, som SvD tagit del av:

”Undersökningsgruppen anser att båda bankerna har åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. FI ska då ingripa. Undersökningsgruppen föreslår att områdescheferna beslutar att ta vidare ärendena till chefsjuristen för sanktionsprövning. ”

Annons

SEB och Swedbank borde ha slutat i någon form av sanktion, böter eller varning. Så illa var det.

Så skrev Finansinspektionens egna penningtvättsutredare till myndighetens chefer på våren 2017. FI hade då granskat samtliga fyra storbanker i ett år efter den så kallade Panamaskandalen, där banker över hela världen avslöjats med att hjälpa sina kunder att gömma pengar i skatteparadis.

Två storbanker stack ut i utredningen:

– SEB och Swedbank borde ha slutat i någon form av sanktion, böter eller varning. Så illa var det, säger en källa med insyn i ärendet.

Johan Torgeby, SEB. Foto: Anders Wiklund/TT

Men både SEB och Swedbank slapp sanktioner. Därför har utredarnas omfattande kritik aldrig blivit offentlig.

I ett av dokumenten om SEB, som SvD tagit del av, står det:

”Bankens konton och betaltjänster kan utnyttjas för att få offentliga kontrakt genom bestickning i länder med hög korruption.”

SEB stretade emot. De var ovilliga att skicka in de dokument som begärdes.

Det var dessutom svårt för FI att få ut information från banken, berättar en av källorna:

– SEB stretade emot. De var ovilliga att skicka in de dokument som begärdes. Till slut fick man hota med föreläggande och vite för att banken skulle komma in med de uppgifter utredarna ville ha.

Swedbank kritiserades också. Penningtvättsexperterna ansåg att banken hade för dåliga kunskaper om vilka deras egna kunder var, samt att de hade missat att rapportera in flera misstänkta fall av pågående penningtvätt till polisen.

Bristerna liknar de som avslöjades i Danske Banks Estlandsfilial så sent som i år. Där hade misstänkta summor på 2000 miljarder kronor slussats genom filialkontoret utan att bankpersonalen kunde förklara var pengarna kom ifrån. SEB och Swedbank har varit i fokus under Danske Bankskandalen. Båda bankerna har stora verksamheter i Baltikum. Men den här gången handlar det om den svenska verksamheten.

En av de visselblåsare som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet

Så här skriver FI:s utredare i en promemoria om SEB i en intern arbetshandling daterad april 2017:

”De brister som funnits avseende bankens inhämtande av grundläggande och skärpta kundkännedomsuppgifter är systematiska, då de visar att banken inte har tillräckliga åtgärder för att motverka risken för storskalig penningtvätt och finansiering av terrorism.”

Andra handlingar som SvD tagit del av från visselblåsare visar att utredarna tog stickprov på ett 30-tal av SEB:s största VIP-kunder. Dit räknas de som regelbundet gör transaktioner på över en halv miljon kronor. Sammanlagt gick myndigheten igenom 770 sådana transaktioner.

Resultatet var nedslående. FI:s utredare ansåg att SEB saknade tillräcklig kundkännedom om mer än en tredjedel av de undersökta VIP-kunderna.

Banken visade sig också ha flera bolagskunder där de verkliga huvudmännen var ryska affärsmän, så kallade högriskkunder.

– Vi tyckte det var märkligt att det fanns ryssar på Cypern som förvaltade svenska kunders pengar utan att ha någon koppling till deras bolag. FI anmälde fem eller tio misstänkta kunder på båda bankerna till Finanspolisen, säger en av SvD:s källor.

En annan uppgiftslämnare från myndigheten berättar:

– Det fanns ett bolag som stack ut. De gjorde i vanliga fall affärer med verkstadsprodukter och bilar. Men i stickproven visade det sig att de hade betalflöden till fastighetsprojekt utanför Moskva där man köpte inredningsprodukter från Italien. SEB hade helt missat det.

Birgitte Bonnesen, vd Swedbank. Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Bland de rödflaggade larmen i Swedbank utmärkte sig ett företag registrerat på Cypern med en välkänd svensk näringslivsprofil som ägare. Han har tidigare suttit som ordförande i ett större statligt bolag.

Hans privata företag hade under ett år gjort insättningar för 144 miljoner kronor och tagit ut 208 miljoner från sitt konto. Näringslivsprofilen stod som ensam ägare på papperet, men 17 personer hade behörighet att ta ut pengar från företaget.

Men trots alla brister som penningtvättutredarna räknat upp valde FI-ledningen att avsluta utredningarna mot SEB och Swedbank utan sanktion.

Istället skrev myndigheten en slutskrivelse, att liknas vid ett informationsdokument där kritiken omvandlats till råd och rekommendationer från FI utan att bankerna är tvungna att följa dem.

Den 15 november förra året kom pressmeddelandet om detta från FI, därmed var den ett och ett halvt år långa processen avslutad.

Erik Thedéen, Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet

SvD Näringsliv har erbjudit Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen en möjlighet att kommentera de nya uppgifterna om SEB och Swedbank. Myndigheten hänvisar till en text på sin hemsida om hur de bedriver arbetet mot penningtvätt. I övrigt lägger de locket på.

– Vi uttalar oss inte i enskilda tillsynsärenden och Erik Thedéen hänvisar till de svar vår vice generaldirektör Martin Noréus lämnat till er tidigare, säger FI:s presstalesperson Victoria Eriksson.

Så här sade Martin Noréus i samband med att SvD Näringsliv berättade om kritiken mot de fyra sparbankerna.

– Det är inte ovanligt att vi tycker olika. Det är till och med bra att det är högt i tak och att olika argument förs fram. Det borgar för en god tillsynsprocess där ledningen i slutändan får fatta sitt beslut.

Efter reklamen visas:
Så ska bankerna sätta stopp för penningtvätt
Annons
Annons
Annons

Visselblåsarna som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 6

Johan Torgeby, SEB.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 6

En av de visselblåsare som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 3 av 6
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet Bild 4 av 6

Birgitte Bonnesen, vd Swedbank.

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet Bild 5 av 6

Erik Thedéen, Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet Bild 6 av 6
Annons
Annons
Annons
Annons