Annons

Lena Lind Palicki:Visst kan man sätta P för ordet ”handikapp”

Är detta en handikapp-parkering, en parkering för rörelsehindrade eller en parkering för personer med funktionshinder?
Är detta en handikapp-parkering, en parkering för rörelsehindrade eller en parkering för personer med funktionshinder? Foto: Patrick Sörquist/TT

Kan politiska direktiv styra språkbruket? Ja, en studie visar att det oönskade ordet ”handikappad” numera undviks. Däremot har krångliga ersättningar som ”person med funktionsnedsättning” betydligt svårare att få fäste i språket.

Under strecket
Publicerad

I samband med att ”FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” antogs i Sverige 2008 sågs även språket över. Rekommendationen blev att använda funktionshinder och funktionsnedsättning i stället för handikapp som tidigare hade använts. Ambitionen var också att det skulle göras skillnad på dessa ord. Medan funktionshinder reserverades för hinder i relationen mellan människa och miljö skulle person med funktionsnedsättning användas för att referera till personer.

Att utrangera handikapp ur språket hade det länge förts diskussioner om. Många ansåg det nedvärderande, eftersom man felaktigt har trott att det engelska handicapped går tillbaka till en tid då personer med funktionsnedsättning förutsattes ha ”a cap in hand” för att tigga för sitt uppehälle. (I själva verket är det etymologiska ursprunget ett slags spel.) Att definiera funktionshinder och funktionsnedsättning tydligare hade att göra med den begreppsförvirring som rådde, eftersom de stod som synonymer i Socialstyrelsens termbank.

Annons
Annons

Men vad händer i realiteten när ett sådant politiskt direktiv vill styra språkbruket? Följs rekommendationerna? Det har språkforskaren Anna Vogel kartlagt i en färsk artikel publicerad i den internationella facktidskriften Current Issues in Language Planning (2019).

Det är svårt att få genomslag för en rekommendation som faktiskt är så pass språkligt krånglig.

Användningen av handikapp har enligt studien minskat betydligt i de myndighets- och medietexter som hon studerar. Det ersätts i första hand med funktionsnedsättning i enlighet med rekommendationerna. Ibland har handikapp ersatts av andra ord och formuleringar, som visar att man har ändrat perspektivet. Enheten Handikapp & Habilitering heter nu Habilitering & Hälsa, Handikappförbunden heter sedan 2017 Funktionsrätt Sverige och DHR som fram till 2016 utlästes De Handikappades Riksförbund ska nu utläsas som Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet. Det är andra perspektiv som lyfts fram.

Språkplaneringsåtgärden har alltså fått genomslag i det att handikapp nu oftast undviks. Däremot visar Vogels undersökning att anvisningarna om att reservera funktionshinder för relationen mellan människa och miljö inte har följts. Både före och efter hennes mätpunkt 2007 används funktionshindrad om personer. Vad beror det på?

Många tycker att det är ett bättre ord att använda om sig själv: ”jag är hindrad men inte nedsatt”, kan man höra i debatten, och vilka ord människor använder om sig själva kan ingen styra över. Men det kan också bero på att det är svårt att få genomslag för en rekommendation som faktiskt är så pass språkligt krånglig. Orden ligger mycket nära varandra, både till form och betydelse.

Flerordsfraser som person med funktionsnedsättning har goda inkluderande ambitioner, men de är onekligen otympliga. Socialstyrelsens rekommendation plan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning i stället för handikapplan strider mot myndighetsspråkets uppgift att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Av studien att döma är det relativt enkelt att få gehör för avrådan av vissa ord, som handikapp. Svårare är det att hitta ersättningsord som är enkla att lära, använda och förstå – det som är en förutsättning för att ord lätt ska få fäste.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons